BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Aktualności    

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.1.2018

Bukowina Tatrzańska, dn. 29.03.2018 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska, informuje właścicieli których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą Prawo wodne, o złożenie w tutejszym Urzędzie Gminy informacji o nieruchomości, według wzoru w załączeniu.

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.5.2018

Bukowina Tatrzańska, dn. 22.03.2018 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.50.2017

Bukowina Tatrzańska, dn. 21.03.2018 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
Projekt "Zachowanie dziedzictwa górali na pograniczu polsko-słowackim"

Gmina Bukowina Tatrzańska realizuje projekt pn. Zachowanie dziedzictwa górali na pograniczu polsko-słowackim, współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020”.

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.4.2018

Bukowina Tatrzańska, dn. 13.03.2018 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.3.2018

Bukowina Tatrzańska, dn. 13.03.2018 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.2.2018

Bukowina Tatrzańska, dn. 09.03.2018 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.1.2018

Bukowina Tatrzańska, dn. 08.03.2018 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
Uruchomienie wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę mieszkańców Białki TatrzańskiejBukowina Tatrzańska, 5 marca 2018 r.
SGO.6320.1.2.2018
 
INFORMACJA
 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Burkaty” Roman Burkat z siedzibą (34-405) Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 222 przekazała do tutejszego Urzędu Sprawozdanie z badań nr 569/2017 z dnia 2 marca 2018 r., wykonane przez Zespół Laboratoriów Badawczych, Laboratorium Higieny Komunalnej, 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6.
 

 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.50.2017

Bukowina Tatrzańska, dn. 27.02.2018 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
Przedłużenie do 16.03.2018 terminu składania ankiet dotyczących gazyfikacji

Bukowina Tatrzańska, 26.02.2018 r.
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska
 
Szanowni Państwo!
 
Gmina Bukowina Tatrzańska przystępuje do ważnego zadania gazyfikacji naszych miejscowości. Pierwszym krokiem jest zebranie informacji od zainteresowanych mieszkańców. W związku z tym zwracam się z prośbą o wypełnianie i przekazywanie ankiet, jakie do Państwa przesłaliśmy początkiem lutego bieżącego roku. Wyniki badania zainteresowania mieszkańców przyłączeniem się do sieci gazowej będą podstawą do podjęcia decyzji przez Polską Spółkę Gazownictwa odnośnie rozpoczęcia prac projektowych
 
 
Ankieta inwentaryzacji ogrzewania budynków

Bukowina Tatrzańska 22.01.2018 r.
 
Mieszkańcy Gminy
Bukowina Tatrzańska
 
Szanowni Państwo!
 
Gmina Bukowina Tatrzańska przystępuje do ważnego zadania gazyfikacji naszych miejscowości. W związku z tym przesyłamy Państwu stosowną ankietę. Ankieta ta ma służyć zbadaniu zainteresowania wśród mieszkańców naszej gminy zmianą sposobu ogrzewania budynków na gazowe. Paliwo gazowe może być również wykorzystywane do celów gastronomicznych oraz technologicznych.
 
 
Konkurs plastyczny „Oddycham czystym powietrzem”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Oddycham czystym powietrzem”, który dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich znajdujących się na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska, Gminy Poronin oraz Miasta Zakopane.

 
 
Pierwszy «« (16-30)(31-45)(46-60)(61-75)(76-90) »» Ostatni
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

Aktualności

100-lecie Odzyskania Niepodległości

Położenie, Dojazd, Klimat

Miejscowości Gminy

Kalendarz imprez kulturalnych

Folder

Usługi

Pokonajmy Bariery

Gminna Ewidencja Zabytków

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

NASI PRZYJACIELE

GOSPODARKA ODPADAMI

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 

 

 
 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482
 
 


 
 
Gmina Bukowina Tatrzańska realizuje projekt pn. Zachowanie dziedzictwa górali na pograniczu polsko-słowackim, współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.