BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Aktualności    

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.1.2013

Bukowina Tatrzańska, dn. 28.05.2013 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

zawiadamia się o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji...

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.2.2013

Bukowina Tatrzańska, dn. 17.05.2013 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

zawiadamia się że w dniu 10.05.2013 r. zostalo wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

 
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

Znak: B.U.A.6733.1.1.2013

Bukowina Tatrzańska, dn. 06.05.2013 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

zawiadamia się o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...

 
 
Natura i gospodarka – podstawy dialogu

Rozwijasz własną firmę? Szukasz możliwość poszerzenia swojej działalności bądź pragniesz być innowacyjny i jednocześnie działać w zgodzie z naturą? Przyłącz się do Partnerstwa Naturowego w Twoim województwie!
 
 
Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej

Rolnicy ubezpieczeniu w KRUS, którzy ulegli wypadkowi przy pracy rolniczej i z tego tytułu zamierzają ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie, nie czekając na zakończenie leczenia, powinni bez zbędnej zwłoki zgłosić zdarzenie /do 14 dni/ w najbliższej placówce KRUS.
 
 
Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień

Znak: B.U.A.6733.1.1.2013

Bukowina Tatrzańska, dn. 05.04.2013 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

zawiadamia się, że na etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska...

 
 
Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozpoczęła się przygotowana przez Ministerstwo Środowiska tzw. rewolucja śmieciowa, czyli nowy sposób zarządzania odpadami komunalnymi, w którym to gminy odpowiadają za odbiór odpadów komunalnych, we współpracy z wyłonionymi w przetargach firmami wywożącymi odpady. Nowy sposób na śmieci komunalne to metoda, która sprawdziła się z powodzeniem w większości krajów europejskich. Ten nowy sposób działa tak: gmina zapewnia odbieranie i właściwe, ekologicznie bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwość selektywnego zbierania odpadów poprzez np. ustawianie odpowiednich pojemników. Odbierać odpady od mieszkańców będzie wyłoniona w drodze przetargu firma. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy płacą jedną podstawową stawkę, dzięki czemu nikomu nie powinno się chcieć wyrzucać śmieci do lasu. Wyjątek stanowią osoby segregujące śmieci - ekologiczni zapłacą mniej - zgodnie z wymogami ustawy! Co oznacza to dla przeciętnego mieszkańca?

 
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Znak: B.U.A.6733.1.1.2013

Bukowina Tatrzańska, dn. 14.03.2013 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

zawiadamia się że w dniu 07.03.2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego ... [PDF]

 
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Znak: B.U.A.6733.1.14.2012

Bukowina Tatrzańska, dn. 05.03.2013 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

zawiadamia się o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego ... [PDF]

 
 
Komunikat KRUS dot. emerytur rolniczych od 2013-01-01 r.

Informacja o zmianie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008r. nr 50, poz. 291 z późn. zm.) w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013r. ustawy z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012r. poz. 637).
 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.14.2012
Bukowina Tatrzańska, dn. 08.02.2013r. 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
 
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że zostały zebrane wszystkie materiały w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej:
 
 
Pomoc dla osób bezrobotnych w gminie Bukowina Tatrzańska

W ramach nowej inicjatywy społecznej, stworzyliśmy poradnik on-line dla osób bezrobotnych, które pragną założyć własną działalność gospodarczą.

 
 
PO PASZPORT BEZ MELDUNKU

Kraków, 16 stycznia 2013 r.
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Krakowie
Biuro Prasowe Wojewody Małopolskiego
 
PO PASZPORT BEZ MELDUNKU
 
17 stycznia 2013 roku wchodzą w życie przepisy, które ułatwią wyrobienie paszportu. O dokument będzie można się starać we wszystkich punktach paszportowych, niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania. Będzie też można uzyskać paszport tymczasowy w pilnych sytuacjach związanych z działalnością zawodową – do tej pory taka możliwość zarezerwowana była wyłącznie dla nagłych przypadków związanych z chorobą lub śmiercią członka rodziny.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Bukowina Tatrzańska, dn. 10.01.2013r
Znak: B.U.A.6733.1.14.2012 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
 

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że został wysłany do uzgodnień przygotowany projekt decyzji Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej:
 
 
 
OBOWIĄZEK MELDUNKOWY ZNACZNIE UPROSZCZONY

Stanowisko Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że w związku z wejściem z życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r. poz. 1407) od 31 grudnia 2012r. wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego:
 
 
Pierwszy «« (645-659)(660-674)(675-689)(690-704)(705-712) »» Ostatni
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

Aktualności

Położenie, Dojazd, Klimat

Miejscowości Gminy

Kalendarz imprez kulturalnych

Folder

Usługi

Pokonajmy Bariery

Gminna Ewidencja Zabytków

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

NASI PRZYJACIELE

SEKRETY ZBÓJNIKÓW

GOSPODARKA ODPADAMI


 

URZĄD GMINY

 
   
   

 
 


 


 
 


  

 

 
 

 
 


 

 

 

 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482
 
 


 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.