BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Aktualności    

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.1.2014

Bukowina Tatrzańska, dn. 17.01.2014 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

zawiadamia się że w dniu 10.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie...

 
 
Dyżur pracownika MODR w UG Bukowina Tatrzańska

W UG Bukowina Tatrzańska urzęduje pracownik Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Dyżur jest pełniony przez doradcę Małgorzatę Kałaczyńską w każdy CZWARTEK w godz. 8.00-11.00 w sali Nr 3. U doradcy można uzyskać informacje na temat pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej, wymagań stawianych rolnikom przez ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), ARR (Agencję Rynku Rolnego), Inspektorat Weterynarii oraz Inspektorat Ochrony Środowiska. Można również uzyskać pomoc w wypełnianiu różnego rodzaju wniosków (takich jak: dopłaty obszarowe, modernizacja gospodarstw rolnych, rozliczenie kwot mlecznych) i informacje dotyczące szkoleń organizowanych dla rolników.
 
 
Refundacja kosztów związanych z demontażem, odbiorem a także deponowaniem odpadów zawierających azbest

Informacja
do Mieszkańców Gminy Bukowina Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska, 10 stycznia 2014 r.

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje o przystąpieniu Gminy Bukowina Tatrzańska do projektu pn: „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, który będzie realizowany do roku 2016.

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.8.2013

Bukowina Tatrzańska, dn. 08.01.2014 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

zawiadamia się o wydaniu decyzji...

 
 
Biuro Paszportowe nie będzie przyjmować stron

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w dniach od 8 stycznia do 10 stycznia Biuro Paszportowe nie będzie przyjmować stron. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i zapraszamy od 13 stycznia 2014 r. do nowej siedziby Starostwa Powiatowego i Biura Paszportowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

 
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.9.2013

Bukowina Tatrzańska, dn. 30.12.2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

zawiadamia się o zakończeniu postępowania dowodowego...

 
 
Życzenia

 
 
Przekazanie gminom dotacji celowych

Kraków, 05/12/2013 r. 

Prezydenci Miast, Burmistrzowie
i Wójtowie
w województwie małopolskim
(wyłącznie poprzez platformę e-Puap)
 
 
 
Program Rozwoju Inwestycji sportowych (Remontowy)

Mamy przyjemność poinformować, że Minister Sportu i Turystyki zatwierdził Program rozwoju inwestycji sportowych na rok 2014. Program zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej, polegające na przebudowie lub remoncie istniejących obiektów.

 
 
Wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy przeznaczone do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Bukowiny Tatrzańskiej
 
informuje, że na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Gminy
w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Długa 144
zostały wywieszone wykazy nieruchomości
stanowiące własność Gminy
przeznaczone do najmu i dzierżawy.
 
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.8.2013

Bukowina Tatrzańska, dn. 10.12.2013 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

zawiadamia się o zakończeniu postępowania dowodowego...

 
 
Finał Szlachetnej Paczki

W dniach 7 i 8 grudnia 2013r. już po raz trzynasty odbył się finał Szlachetnej Paczki, której pomysłodawcą jest ks. Jacek Stryczek. Celem tej przedświątecznej akcji charytatywnej jest „mądra” pomoc rodzinom najbardziej potrzebującym. Projekt w przemyślany sposób łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie i darczyńców.

 
 
Pierwszy «« (660-674)(675-689)(690-704)(705-719)(720-734) »» Ostatni
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

Aktualności

Położenie, Dojazd, Klimat

Miejscowości Gminy

Kalendarz imprez kulturalnych

Folder

Usługi

Pokonajmy Bariery

Gminna Ewidencja Zabytków

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

NASI PRZYJACIELE

GOSPODARKA ODPADAMI

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 
 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482
 
 


 
 
Gmina Bukowina Tatrzańska realizuje projekt pn. Zachowanie dziedzictwa górali na pograniczu polsko-słowackim, współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.