BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Przetarg ograniczony

WYKONANIE INSTALACJI WOD-KAN. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI PROWADZONYM PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR SERAFITEK W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ 186

WYKONANIE INSTALACJI WOD-KAN. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI PROWADZONYM PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR SERAFITEK W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ 186 Data zamówienia: 2004-6-22 Miejscowość: Białka Tatrzańska powiat tatrzański Zamawiający: Zarząd Prowincjalny Córek Matki Bożej Bolesnej „Serafitek” w Oświęcimiu Pl. Kościuszki 8 tel/fax. 0-33 84 247 50, ogłasza przetarg ograniczony powyżej wartości 60 000 euro na wykonanie instalacji wod-kan. w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej 186. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami s. Dawida Janina Lechowicz lub s. Rafaela Izabela Pierzchała tel. 0-18 26-541-24. Termin realizacji zamówienia 15.12.2004 r. Wadium: 1600,00zł Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu można składać do dnia 07.07.2004 r. do godz. 1200. Do drugiego etapu przechodzi pięciu oferentów. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 3. Cena ofertowa - _90_ % 4. Okres gwarancji - _10_ % Termin składania ofert upływa dnia:17 lipca 2004, godzina 1330. Termin otwarcia ofert:17 lipca 2004, godzina 1400.

powrót


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 800
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI