BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Przetarg nieograniczony

WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (45331100-7) W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI PROWADZONYM PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR SERAFITEKW BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ 186

Data zamówienia: 2004-09-16 Miejscowość: Białka Tatrzańska powiat tatrzański Zamawiający: Zarząd Prowincjalny Córek Matki Bożej Bolesnej „Serafitek” w Oświęcimiu Pl. Kościuszki 8 tel/fax. 0-33 84 247 50, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej wartości 60 000 euro na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej 186. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami s. Dawida Janina Lechowicz lub s. Rafaela Izabela Pierzchała tel. 0-18 26-541-24. Godz. 900 - 1200 oraz od 1400– 1600 Termin realizacji zamówienia 15.12.2004 r. Dokumenty wymagane przy składaniu ofert: -zaświadczenie z ZUS-u, -zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, -aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, -zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego -wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat podobnych prac, -wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie Wadium: 2.000,00 zł Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 1. Cena ofertowa - _70_ % 2. Okres gwarancji - _20_ % 3. reakcja serwisowa – 10 - % Termin składania ofert upływa dnia: do dnia 01.10.2004 r, godzina 1000. Termin otwarcia ofert: 01.10.2004 r, godzina 1030.

powrót


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 695
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI