BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

IV Międzynarodowe Forum Górskie

Miedzynarodowe Forum Górskie to konferencja zajmująca się problematyką regionów górskich, które są specyficznymi obszarami funkcjonalnymi i potrzebują nowego spojrzenia na góry jako miejsca życia i sukcesu.

http://www.forumgorskie.pl/

PROGRAM FORUM
 

Istotnym elementem jest współpraca regionalna, ponadregionalna i międzynarodowa, która ma na celu analizę wszystkich tworzących ją czynników, mających wpływ na jakość usług turystycznych, promocję regionu oraz współpracę podmiotów gospodarczych z samorządami, ochronę środowiska, edukację oraz tętniącą wciąż tradycję obszarów górskich.
 
IV MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE
 
Rada Programowa konferencji, Starosta Tatrzański, Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury, Partner Strategiczny „Karpaty Łączą” oraz serdecznie zapraszają na IV edycje Międzynarodowego Forum Górskiego, które odbędzie się w dniach 23 - 25 października 2013.  Celem konferencji będzie wprowadzenie ciekawej ścieżki tematycznej, poświęconej aktywności w górach - "ACTIVITY IN THE MOUNTAINS - INTERNATIONAL PARTNERSHIP". Tematem przewodnim sesji plenarnej będzie omówienie obszarów górskich w aspektach polityki rolnej, turystyki, lecznictwa, walorów gospodarczo – przyrodniczych oraz urbanistyki i gospodarki przestrzennej w Polsce i w Europie. Konferencja składać się będzie z paralelnych paneli tematycznych m.in. „Infrastruktura Inżynierska – problemy w obszarach górskich”, „Zagospodarowanie przestrzenne”, „Człowiek – Kapitał – Styl Życia” oraz spotkanie samorządowców z Podkarpacia, Małopolski i Śląska w temacie współpracy karpackiej.
Chcemy wspierać transfer wiedzy, wzmacniając rozwój terenów górskich. Projekt ma na celu wzmocnienie współpracy w regionach górskich poprzez podjęcie wspólnych działań promocyjnych, zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i na arenie międzynarodowej. Wspólna promocja wszystkich krajów będzie korzystna dla każdej lokalnej społeczności zamieszkującej tereny górskie. Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele europejskich Państw: Szwajcarii, Włoch,  Słowacji, Polski, Ukrainy oraz przedstawiciele wyższych uczelni w Polsce.
 
Konferencja „Pasterstwo Karpat”
 
W drugim dniu Międzynarodowego Forum Górskiego odbędzie się konferencja „Pasterstwo Karpat” realizowana w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”.
 
KARPATY ŁĄCZĄ
 
Projekt skierowany jest do lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców i rolników oraz przedstawicieli środowisk naukowych, służb ochrony przyrody i turystów. Jego cel to ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej polskich Karpat przez wsparcie wdrażania postanowień Konwencji Karpackiej.Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 
KONFERENCJA
 
Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom dotyczącym rozwoju pasterstwa oraz jego znaczenia dla przyrody, gospodarki i kultury regionu. W panelu plenarnym przewidziane są prezentacje i dyskusje dotyczące między innymi:
- uwarunkowań prawnych dla funkcjonowania pasterstwa transhumancyjnego, jako części przemysłu rolnego i spożywczego,
- kwestii związanych ze zmianami krajobrazowymi,
- roli pasterstwa w ochronie bioróżnorodności Karpat (także w kontekście postanowień Konwencji Karpackiej).
 
Konferencja będzie także okazją do zaprezentowania i podsumowania zakończonego we wrześniu Międzynarodowego Redyku Karpackiego Transhumance 2013 – wydarzenia bezprecedensowego we współczesnej historii pasterstwa, niezwykle istotnego dla aktywizacji i integracji środowisk pasterskich w krajach karpackich.
 
Omówiona zostanie także sytuacja pasterstwa w wybranych krajach regionu. Wśród prelegentów i gości znajdą się przedstawiciele środowisk pasterskich (z Polski, Czech i Słowacji), naukowych, administracji publicznej oraz Tymczasowego Sekretariatu Konwencji Karpackiej z Wiednia.
 
Zaplanowany jest również panel tematyczny poświęcony kulturze góralskiej, która wyrosła na tradycjach pasterskich. To one są bazą dla muzyki, tańca, kolorowych strojów góralskich, obrzędów i zwyczajów, a przede wszystkim miłości do przyrody i do drugiego człowieka. Uczestnicy konferencji będą mogli przekonać się o tym podczas tradycyjnej góralskiej „posiady” wieńczącej konferencyjny dzień.

powrót


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 6291
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI