BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Zapytanie ofertowe znak: IZW.271.2.5.2019

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.: 1503 położonej w Rzepiskach ul. Potok Bryjów wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia w organie architektoniczno-budowlanym.
 Informacja o unieważnieniu postępowania.
Zapytanie ofertowe.
Projekt umowy.


powrót


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 395
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych


   


 


 
 


 


 

 

 
Zapisy do konkurencji może także wysyłać mailowo
na adres
kgwrzepiska@gmail.com
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI