BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Przetargi    

Przetarg nieograniczony
16 Maja 2019 13:21

Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz budynków gminnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
1. Ogłoszenie o zamówieniu
 
 
Przetarg nieograniczony
16 Maja 2019 12:37

Obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych  i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
1. Ogłoszenie o zamówieniu
 
 
Przetarg nieograniczony
16 Maja 2019 10:05

Dostawa pomocy dydaktycznych  w ramach Projektu  „ Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem do realizacji zajęć dydaktycznych w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnej Górze, Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze, Szkole Podstawowej nr 1 w Rzepiskach i Przedszkolu Samorządowym w Jurgowie.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

 

 
 
Przetarg nieograniczony
15 Maja 2019 15:32

Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowina Tatrzańska
1. Ogłoszenie o zamówieniu


 
 
Przetarg nieograniczony
16 Kwietnia 2019 14:29

Dostawa sprzętu informatycznego z osprzętem, oprogramowaniem i montażem  w ramach Projektu  "Rozwój edukacji przedszkolnej  w Gminie Bukowina Tatrzańska”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem do realizacji zajęć dydaktycznych w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnej Górze, Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze, Szkole Podstawowej nr 1 w Rzepiskach i Przedszkolu Samorządowym w Jurgowie.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Informacja z otwarcia ofert

3. Ogłoszenie o wyniku

 
 
Przetarg nieograniczony
25 Marca 2019 15:28

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Informacja z otwarcia ofert
3. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Przetarg nieograniczony
20 Marca 2019 16:04

Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Nadwodnia 38,
na działkach ewid. nr 5834/2, 6395/2 w Czarnej Górze

UWAGA: w dniu 25.03.2019 r. zmodyfikowano treść SIWZ i dodano załącznik 1.A.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3. Modyfikacja treści SIWZ
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Informacja o unieważnieniu postępowania
 
 
Przetarg nieograniczony
6 Marca 2019 16:23

Wykonanie, dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia dla Gminnego Centrum Rekreacji Sportowej w Białce Tatrzańskiej – ETAP III

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Informacja z otwarcia ofert
3. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Przetarg nieograniczony
11 Lutego 2019 15:08

Dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy Zespole Szkół w Białce Tatrzańskiej – ETAP II
Uwaga: w dniu 18.02.2019 dodano wyjaśnienia w treści SIWZ.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Wyjaśnienie treści SIWZ
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Plan zamówień publicznych na 2019 r.
18 Stycznia 2019 15:43

 
 
Przetarg nieograniczony
16 Stycznia 2019 15:04

„Budowa wentylacji mechanicznej w budynku szkoły w Białce Tatrzańskiej zlokalizowanej na działkach ewid.: nr 2980/6 i 2980/8 w Białce Tatrzańskiej”.
1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Informacja z otwarcia ofert
3. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Przetarg nieograniczony
2 Stycznia 2019 14:36

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Uwaga, w dniu 04.01.2019r. dodano "Wyjaśnienia treści SIWZ".
Uwaga, w dniu 08.01.2019r. zmodyfikowano treść SIWZ - przedłużono termin składania ofert.
Uwaga, w dniu 10.01.2019r. dodano  - "Wyjaśnienia treści SIWZ - 2"
UWAGA, w dniu 11.01.2018r. dodano Korektę do wyjaśnień treści SIWZ - 2 z dnia 10.01.2019r.
1. Ogłoszenie o zmówieniu
2. Wyjaśnienia treści SIWZ
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
4. Wyjaśnienia treści SIWZ - 2
5. Korekta do wyjaśnień treści SIWZ - 2 z dnia 10.01.2019r.
6. Informacja z otwarcia ofert
7. Ogłoszenie o wyniku - zadanie częściowe nr 1
8. Ogłoszenie o wyniku- zadania częściowe nr 2 i 3
 
 
Przetarg nieograniczony
11 Grudnia 2018 15:03

Wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy Zespole Szkół w Białce Tatrzańskiej – ETAP I
UWAGA. W dniu 12.12.2018r. dokonano modyfikacji treści SIWZ (zmodyfikowano zał. nr 1A, 1E oraz 2 (formularz ofertowy)).
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Modyfikacja treści SIWZ
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Ogłoszenie o sprzedaży drewna nr 1/2018
28 Listopada 2018 11:13

Ogłoszenie o sprzedaży drewna nr 1/2018
1. Ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert
 
 
Przetarg nieogrniczony
26 Listopada 2018 14:57

Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu pn. "E-xtra kompetentni mieszkańcy Gminy Bukowina Tatrzańska” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 3 ,,Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 ,,Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Informacja z otwarcia ofert
3. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Archiwum
(1-15)(16-30)(31-45)(46-60)(61-75) »» Ostatni
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI