BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Przetargi    

Przetarg nieograniczony
13 Kwietnia 2018 12:05

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Leśnicy: siłowni zewnętrznej i placu zabaw, w ramach poddziałania 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
Przetarg nieograniczony
10 Kwietnia 2018 13:41

Remont nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
UWAGA! W dniu 17.04.2018r. Modyfikacja treści SIWZ

 
 
Ogłoszenie o wyniku
10 Kwietnia 2018 13:20

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
 
 
Informacja z otwarcia ofert
6 Kwietnia 2018 11:14

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
 
 
Unieważnienie postępowania
28 Marca 2018 10:26

Dostawę używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Czarnej Górze -Gmina Bukowina Tatrzańska
 
 
Informacja z otwarcia ofert
27 Marca 2018 14:21

 
 
Przetarg nieograniczony
22 Marca 2018 14:52

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
 
 
Przetag nieograniczony
19 Marca 2018 12:13


Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Czarnej Górze -Gmina Bukowina Tatrzańska
 
 
Ogłoszenie o wyniku
21 Lutego 2018 14:36


Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
 
 
Informacja z otwarcia ofert
8 Lutego 2018 12:18


Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych   i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
 
 
Przetarg nieograniczony
24 Stycznia 2018 11:54

Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
 
 
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
19 Stycznia 2018 12:52

Plan zamówień publicznych na 2018 rok
 
 
Ogłoszenie o wyniku
28 Grudnia 2017 12:25


Wykonanie robót budowlanych i remontowo – wykończeniowych strychu nieużytkowego w części poziomu poddasza Domu Ludowego – realizowanego w ramach mikroprojektu pn.: „Zachowanie dziedzictwa Górali na pograniczu polsko-słowackim”, nr INT/ET/PO/1/I/B/0027
 
 
Ogłoszenie o wyniku
20 Grudnia 2017 11:30


Przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowo-rekreacyjnych w rejonie Czarnichowskiego Wierchu w miejscowości Leśnica
 
 
Informacja z otwarcia ofert
20 Grudnia 2017 10:56


Przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowo-rekreacyjnych w rejonie Czarnichowskiego Wierchu w miejscowości Leśnica
 
 
Archiwum
(1-15)(16-30)(31-45)(46-60)(61-75) »» Ostatni
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Komisje Rady Gminy

Sołtysi

Szkoły

Dokumenty

Przetargi

Aktualności

GOSPODARKA ODPADAMI

PROGRAM WYMIANY KOTŁÓW

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Koty i psy


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 
 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482
 
 


 
 
Gmina Bukowina Tatrzańska realizuje projekt pn. Zachowanie dziedzictwa górali na pograniczu polsko-słowackim, współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.