BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Wykaz podmiotów nieczystości ciekłe

WYKAZ
 
podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
[art. 7 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm./].
 
 1. Gminny Zakład Komunalny,
  ul. Podgórska 48, 34-532 Czarna Góra, REGON 491965955,
  tel. 18 20 82 040
   
 2. TOITOI Polska Sp. z o.o.
  03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29, REGON: 010336146
   
 3. Andrzej Rabiański, Dom Wczasowy „HARNAŚ”, 
  34-405 Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 161A, REGON: 17209439
   
 4. Józef  Mądry, „MAREK” Usługi Transportowe
  34-500 Zakopane, ul. Kościeliska 66A, REGON: 491933843,
   
 5. Wiesław Fic „Wywóz Ścieków”,
  34-404 Klikuszowa 60A, REGON: 490659653
   
 6. Daniel Makuch „BUBAC”
  zam. w (34-406) Leśnica
  , ul. Stasiki 7, REGON 122426351
   
 


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 29176
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

NASI PRZYJACIELE

GOSPODARKA ODPADAMI

Aktualności

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ulotki informacyjne

Nowy wzór deklaracji

Program ograniczenia niskiej emisji

Harmonogramy wywozu

Ceny dzierżawy pojemników

Informacja o uzyskanych poziomach

Wykaz podmiotów nieczystości ciekłe

Wykaz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zbierających zużyty sprzęt elektryczny

Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

PUNKTY DYSTRYBUCJI WORKÓW

Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Badanie wody

Strefy ochronne ujęć wody

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 
 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482
 
 


 
 
Gmina Bukowina Tatrzańska realizuje projekt pn. Zachowanie dziedzictwa górali na pograniczu polsko-słowackim, współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.