BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

WYKAZ
 
Punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.
 
[art. 3 ust.1 pkt 9) lit. d) i lit. e) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm./].
 
1.     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
(34-400) Nowy Targ,  ul. Jana Pawła II 115, tel. 18 44 88 591
prowadzony przez:
IB Spółka z o.o., ul.  Miłośników Podhala 1, 34-425 Biały Dunajec,
NIP 736-10-02-478, REGON 490513228.
 
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nowym Targu, przy ulicy Jana Pawła II 115 są odbierane dostarczone własnym transportem przez Właściciela nieruchomości zamieszkałych: selektywnie zbierane powstające w gospodarstwach domowych: chemikalia w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd., zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, inny sprzęt będący na wyposażeniu gospodarstw domowych, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia w tym ubrania oraz powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach. Poza tym PSZOK przyjmuje z nieruchomości zamieszkałych dostarczone własnym transportem przez Właściciela nieruchomości zebrane selektywnie odpady komunalne, których przekazanie operatorowi przez właściciela w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe. Selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych, przyjmowane są  nieodpłatnie.
 
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.
 


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 26348
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

NASI PRZYJACIELE

SEKRETY ZBÓJNIKÓW

GOSPODARKA ODPADAMI

Aktualności

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ulotki informacyjne

Nowy wzór deklaracji

Program ograniczenia niskiej emisji

Harmonogramy wywozu

Ceny dzierżawy pojemników

Informacja o uzyskanych poziomach

Wykaz podmiotów nieczystości ciekłe

Wykaz PSZOK

Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

PUNKTY DYSTRYBUCJI WORKÓW


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


  

 
 

 
 


 
 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482
 
 


 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.