BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

WYKAZ
 
miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
 
[art. 3 ust.2 pkt. 9 lit. b)  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach / tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm./].
 
Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK):
 
IB Sp. z o.o.
Zakład Utylizacji Odpadów
ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ 
 
PUK EMPOL Sp. z o.o.
Zakład Zagospodarowania Odpadów Tylmanowa
os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa
 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - Zoniówka
ul. Gawlaki 25, 34-500 Zakopane
 
Instalacja do produkcji paliw alternatywnych
ZGOP-SITA Radom, ul. Energetyków 16, 26-600 Radom
 
MIKI RECYKLING Sp. z o.o.,
ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 26105
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

NASI PRZYJACIELE

SEKRETY ZBÓJNIKÓW

GOSPODARKA ODPADAMI

Aktualności

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ulotki informacyjne

Nowy wzór deklaracji

Program ograniczenia niskiej emisji

Harmonogramy wywozu

Ceny dzierżawy pojemników

Informacja o uzyskanych poziomach

Wykaz podmiotów nieczystości ciekłe

Wykaz PSZOK

Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

PUNKTY DYSTRYBUCJI WORKÓW


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 
 

 
 

 
 

 
 


 
 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482
 
 


 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.