BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Organizacje pozarządowe w Gminie Bukowina Tatrzańska

Nazwa Organizacji
Dane kontaktowe
Fundacja Talitha Cum
ul. Wierch Rusiński 28
34-530 Bukowina Tatrzańska
Fundacja Bukovina
ul. Sportowa 22
34-530 Bukowina Tatrzańska
Fundacja Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka
Polana Głodówka
34-530 Bukowina Tatrzańska
Fundacja Rodzina Zastępcza w Bukowinie Tatrzańskiej
ul. Wierch Buńdowy 37
34-530 Bukowina Tatrzańska
Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk
 
ul. Środkowa 186
34-405 Białka Tatrzańska
Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka z Gminy Bukowina Tatrzańska
ul. Kościuszki 87
34-530 Bukowina Tatrzańska
Towarzystwo Przyjaciół Bukowiny Tatrzańskiej
ul. Wierch Olczański 113
34-530 Bukowina Tatrzańska
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej, Folkloru i Sztuki Ludowej "Dom Ludowy"
ul. Kościuszki 87
34-530 Bukowina Tatrzańska
Stowarzyszenie Twórców Ludowych - Oddział Nowosądecki
ul. Kościuszki 97
34-530 Bukowina Tatrzańska
Stowarzyszenie Trzeźwości Klub "Sursum Corda" w Bukowinie Tatrzańskiej
ul. Długa 10
34-530 Bukowina Tatrzańska
Stowarzyszenie "Czas Na Białkę"
ul. Środkowa 183
34-405 Białka Tatrzańska
Kulturalne Stowarzyszenie Romów Podhalańskich "Kałe-Bała"
ul. Kamieniec 18
34-532 Czarna Góra
Stowarzyszenie Romów Podhalańskich
ul. Kamieniec 15
34-532 Czarna Góra
Stowarzyszenie Stara Fara
Jurgów 1
34-532 Jurgów
Stowarzyszenie Właścicieli i Współwłaścicieli Wywłaszczonych Hal i Polan w Tatrach
ul. Głodówka 1
34-532 Brzegi
Stowarzyszenie Aktywna Leśnica – Groń
ul. Szkolna 44
34-406 Leśnica
Klub Sportowy "Rysy"
ul. Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Zawrat"
ul. Kościuszki 1
34-530 Bukowina Tatrzańska
Ludowy Klub Sportowy "Watra”
ul. Środkowa 151
34-405 Białka Tatrzańska
Klub Sportowy "Białka"
ul. Środkowa 183
34-405 Białka Tatrzańska
Klub Sportowy "Hetman" Leśnica-Groń
ul. Polna 44
34-406 Leśnica
Ludowy Klub Sportowy "Granit" w Czarnej Górze
ul. Zagóra 165
34-532 Czarna Góra
Ludowy Klub Sportowy "Murań Jurgów"
Jurgów 12
34-532 Jurgów
Ochotnicza Straż Pożarna Czarna Góra
ul. Nadwodnia 139
34-532 Czarna Góra
Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowinie Tatrzańskiej
ul. Kościuszki 44
34-530 Bukowina Tatrzańska
Ochotnicza Straż Pożarna w Białce Tatrzańskiej
ul. Środkowa 164
34-405 Białka Tatrzańska
Ochotnicza Straż Pożarna w Leśnicy-Groniu
ul. Wspólna 11
34-406 Leśnica
Ochotnicza Straż Pożarna Czarna Góra-Zagóra
ul. Zagóra 80
34-532 Czarna Góra
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepiskach 1
ul. Potok Bryjów 71
34-532 Rzepiska
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepiskach II
ul. Potok Grocholów
34-532 Rzepiska
Ochotnicza Straż Pożarna w Jurgowie
34-532 Jurgów
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzegach
ul. Halna 140a
34-532 Brzegi


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 3257
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Komisje Rady Gminy

Sołtysi

Szkoły

Dokumenty

Przetargi

Aktualności

GOSPODARKA ODPADAMI

PROGRAM WYMIANY KOTŁÓW

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Organizacje pozarządowe

PROGRAM WSPÓŁPRACY

Uproszczony wzór oferty

Wzór ofert i ramowy wzór umów

Oferty NGO w trybie bezkonkursowym

Otwarte konkursy ofert

Akty prawne

Aktualności

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Koty i psy


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 
 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482
 
 


 
 
Gmina Bukowina Tatrzańska realizuje projekt pn. Zachowanie dziedzictwa górali na pograniczu polsko-słowackim, współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.