BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Oferty NGO w trybie bezkonkursowym

2018 rok
 
 1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Opracowanie i wydruk informatorów zimowych z mapą Bukowiny Tatrzańskiej.
   
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Projekt „Aktywne Ferie” obejmuje realizację zadań w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa.
   
 3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wielkanocne spotkanie mieszkańców wsi Bukowina Tatrzańska "Wielkanocne Święcone 2018 r.".
   
2017 rok
 
 1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Związek Polskiego Spisza.
   
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - P.U.K.S. Zawrat Bukowina Tatrzańska.
   
 3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej - Zadanie publiczne w zakresie turystyki i krajoznawstwa w miejscowości Bukowina Tatrzańska.
   
 4. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej - Wielkanocne spotkanie mieszkańców wsi Bukowina Tatrzańska "Wielkanocne Święcone 2017".
   
2016 rok
 
 1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej Folkloru i Sztuki Ludowej Dom Ludowy.
   
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Grupa Inicjatyw Lokalnych „GIL”
   
 3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej Folkloru i Sztuki Ludowej Dom Ludowy.
   


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 3789
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Komisje Rady Gminy

Sołtysi

Szkoły

Dokumenty

Przetargi

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Organizacje pozarządowe

PROGRAM WSPÓŁPRACY

Uproszczony wzór oferty

Wzór ofert i ramowy wzór umów

Oferty NGO w trybie bezkonkursowym

Otwarte konkursy ofert

Akty prawne

Aktualności

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


   


 


 
 


 


 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482