BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Oferty NGO w trybie bezkonkursowym

2018 rok
 
 1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Opracowanie i wydruk informatorów zimowych z mapą Bukowiny Tatrzańskiej.
   
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Projekt „Aktywne Ferie” obejmuje realizację zadań w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa.
   
 3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wielkanocne spotkanie mieszkańców wsi Bukowina Tatrzańska "Wielkanocne Święcone 2018 r.".
   
2017 rok
 
 1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Związek Polskiego Spisza.
   
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - P.U.K.S. Zawrat Bukowina Tatrzańska.
   
 3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej - Zadanie publiczne w zakresie turystyki i krajoznawstwa w miejscowości Bukowina Tatrzańska.
   
 4. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej - Wielkanocne spotkanie mieszkańców wsi Bukowina Tatrzańska "Wielkanocne Święcone 2017".
   
2016 rok
 
 1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej Folkloru i Sztuki Ludowej Dom Ludowy.
   
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Grupa Inicjatyw Lokalnych „GIL”
   
 3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej Folkloru i Sztuki Ludowej Dom Ludowy.
   


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 3506
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Komisje Rady Gminy

Sołtysi

Szkoły

Dokumenty

Przetargi

Aktualności

GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Organizacje pozarządowe

PROGRAM WSPÓŁPRACY

Uproszczony wzór oferty

Wzór ofert i ramowy wzór umów

Oferty NGO w trybie bezkonkursowym

Otwarte konkursy ofert

Akty prawne

Aktualności

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482
 
 


 
 
Gmina Bukowina Tatrzańska realizuje projekt pn. "Zachowanie dziedzictwa Górali na pograniczu polsko-słowackim", współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.