BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Uchwała Nr X/69/2007 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 listopada 2007r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 w związku z art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327/, i art.17 ust.1 i art.19 pkt.1 lit. b, c oraz pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121 , poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.1847/ w związku z rozporządzeniem Nr 3/2004 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 lutego2004r zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia w województwie małopolskim miejscowości , w których pobierana jest opłata miejscowa /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego. Nr 41 poz.539/ Rada Gminy Bukowina Tatrzańska u c h w a l a co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale Nr XXII/180/2004r. Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzania poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa wprowadza się następujące zmiany:
§ 3 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne prowadzące wynajem pokoi zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Załącznik nr. 1 do uchwały nr X/69/2007 z dn. 22.11.2007r. Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
OSOBY PRAWNE
1 Apartament Art. sp.z o o, Warszawa ul. Powsińska 106
2 Bank Spółdzielczy Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 56
3 Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Spółka z o o, Bukowina Tatrzańska
4 Betatur i Hendzel – T.Hendzel A. Urbaniak, Robczyce ul. Broniewskiego 2
5 D.W ,,Basia”, Bukowina Tatrzańska ul Leśna 10
6 D.W ,,Ciżemka”, Bukowina Tatrzańska W. Buńdowy 25
7 D.W ,, Harnaś”, Bukowina Tatrzańska W. Buńdowy
8 D.W ,,Marysin”, Bukowina Tatrzańska ul. Tatrzańska
9 D.W ,, Morskie Oko” Kompania Węglowa S.A, Bieruń ul. Granitowa 132
10 D.W ,,Ryś”, Bukowina Tatrzańska ul. Słoneczna 2
11 D.W ,,Tęcza” Bukowina Tatrzańska ul. Słoneczna
12 D.W ,,Wojtuś „ Bukowina Tatrzańska W. Olczański 39
13 D.Z ,,Rysy” Bukowina Tatrzańska ul. Leśna 20
14 „Enion” Zakład Energetyczny S.A Kraków ul. Dajwór 27
15 GCB Centrostal Łódź S.A ul. Brukowa 24
16 Karpacki Oddział Straży Granicznej Nowy Sącz im. I pułku Strz. Podhal. 5
17 Ośrodek Wczasowy ,,Groń” ul. Kobylarzówka 76
18 PPUP Poczta Polska Nowy Sacz ul. Dunajewskiego 10
19 PTTK ,,Morskie Oko „ w Tatrach –Schronisko Karpaty Nowy Sącz
20 PTTK ,,Pięć Stawów Polskich” Schroniska i Hotele Karpaty Nowy Sącz
21 PTTK ,,Roztoka” w Tatrach Schronisko Karpaty Nowy Sącz
22 PTTK ,, Włosienica” w Tatrach Schronisko Karpaty Nowy Sącz
23 TPN Zakopane ul. Chałubińskiego 42A
24 TOPR Zakopane ul. Piłsudskiego 63A
25 Zakład Produkcyjno Handlowy ,,Złomotex” sp.j. Rajczyk Poraj ul. Słoneczna 17
26 ZHP ,,Głodówka” –Bukowina Tatrzanska Ośr. Szkoleniowo- Wypoczynkowy Polana Głodówka
OSOBY FIZYCZNE
1 Babiarz Anna Białka Tatrzańska ul. Środkowa 210
2 Babiarz Anna Białka Tatrzańska ul. Środkowa 36
3 Babiarz Jan Białka Tatrzańska ul. Środkowa 210A
4 Babiarz Katarzyna ,,Alpinista” Brzegi ul. Wierchowa 3
5 Babiarz Zofia Bukowina Tatrzańska ul. Długa 62
6 Bafia Anna Białka Tatrzańska ul. Środkowa 27
7 Bafia Edward i Joanna Bukowina Tatrzańska Wierch Głodowski 7A
8 Bafia Helena Białka Tatrzańska ul. Środkowa 230
9 Bafia Stanisław i Katarzyna Groń Kobylarzówka 8
10 Bafia Zofia Bukowina Tatrzańska Wierch Rusiński 21 a
11 Baraniak Maciej ,,Willa Maciejówka” Białka Tatrz. ul. Środkowa 93 a
12 Bartol Agata Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Olczański 17
13 Becela Mariusz Bukowina Tatrzańska Wierch Olczański 51A
14 Bieniek Bronisława Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 150
15 Bieniek Jan Bukowina Tatrzańska Wierch Spiski 36
16 Bieniek Weronika Bukowina Tatrzańska ul. Leśna 5
17 Bochnak Danuta Groń ul. Kobylarzówka 55
18 Bochnak Maria Groń ul. Kobylarzówka 88 Białka Kaniówka
19 Bryja Franciszek i Elżbieta Rzepiska Potok Bryjów 56
20 Brynkus Andrzej Białka Tatrzańska ul. Środkowa 120
21 Brynkus Józef Bukowina Tatrzańska ul. Tatrzańska 7A
22 Bucka Anna Bukowina Tatrzańska Wierch Olczański 48
23 Bucki Wojciech Bukowina Tatrzańska Wierch Olczański 48 a
24 Budrzeńska Beata Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Głodowski 93A
25 Budz Andrzej ,,Jędruś” Białka Tatrzańska ul. Pod Grapą 23 a
26 Budz Helena Białka Tatrzańska ul. Pod Grapą 44
27 Budz Helena Bukowina Tatrzańska W. Głodowski 80
28 Budz Jan i Grażyna Czarna Góra ul. Nadwodnia 12
29 Budz Joanna F.U.H ,,Atom” Białka Tatrzańska ul. Środkowa 133
30 Budz Józef Białka Tatrzańska ul. Środkowa 138B
31 Budz Józef i Danuta Białka Tatrzańska ul. Pod Grapą 37A
32 Budz Julia Białka Tatrzańska ul. Srodkowa 280
33 Budz Marcin Bukowina Tatrzańska W. Rusiński 48
34 Budz Maria Białka Tatrzańska Pod Grapą 38
35 Budz Maria Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 26
36 Budz Mieczysław Bukowina Tatrzańska ul. W. Olczański 9
37 Budz Stanisław Białka Tatrzańska ul. Środkowa 53
38 Budz Stanisław Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Głodowski 73
39 Budz Stanisława i Józef Bukowina Tatrzanska ul. Długa 74
40 Budz Szymon ,,Zofiówka” Bukowina Tatrzańska W. Olczański 77
41 Budz Teresa ,,U Miescorza” Białka Tatrzańska ul. Środkowa 329
42 Budz Zofia Bukowina Tatrzańska Wierch Olczański 77
43 Budzyńska Renata Bukowina Tatrzańska ul. Długa 24
44 Budzyński Jan Bukowina Tatrzanska ul. Wierch Olczański 18
45 Bukowski Franciszek Bukowina Tatrzańska W. Głodowski 18
46 Bukowski Piotr Bukowina Tatrzańska ul. Długa 23
47 Buńda Maria Bukowina Tatrzańska W. Olczański 44
48 Buńda Tomasz Bukowina Tatrzańska Wierch Olczański 44
49 Buńda Zbigniew Marta Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Buńdowy 39
50 Burkat Piotr Białka Tatrzańska ul. Środkowa 222
51 Bużek Małgorzata Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 21
52 Chowaniec Alojzy i Anna Czarna Góra ul. Nadwodnia 41
53 Chowaniec Andrzej i Monika Bukowina Tatrzańska ul. Leśna 11
54 Chowaniec Anna Jurgów 253
55 Chowaniec Beata Jurgów 121
56 Chowaniec Jan Jurgów 31 a
57 Chowaniec Janina Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 130
58 Chowaniec Janina Bukowina Tatrzańska ul. Leśna 17
59 Chowaniec Jerzy Bukowina Tatrzańska Wierch Olczański 24
60 Chowaniec Józef ,,Malorz” Bukowina Tatrzańska Wierch Kurucowi 72
61 Chowaniec Leszek Bukowina Tatrzanska W. Olczański 118
62 Chowaniec Marek i Danuta Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 117a
63 Chowaniec Maria i Stanisław Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 174
64 Chowaniec Stanisław Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Buńdowy 17
65 Chowaniec Stanisław Bukowina Tatrzańska ul. Tatrzańska 25
66 Chowaniec Stanisław Bukowina Tatrzańska Wierch Olczański 81 a
67 Chowaniec Wojciech Bukowina Tatrzańska Wierch Olczański 96
68 Chramiec Maria Białka Tatrzańska ul. Środkowa 213
69 Chramiec-Paturej Joanna Białka Tatrzańska ul. Środkowa 214
70 Ciągwa Barbara Jurgów 199
71 Ciężobka Jan Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 45
72 Cudzich Zofia ,,Wanta” Bukowina Tatrzańska ul. Leśna 24
73 Czernik Bronisław i Anna Bukowina Tatrzańska Wierch Rusiński 24
74 Czernik Edward Białka Tatrzańska ul. Środkowa 223
75 Czernik Janina Bukowina Tatrzańska ul. W. Buńdowy 16A
76 Czernik Janina Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Głodowski 15
77 Czernik Marek Bukowina W. Głodowski 38
78 Czubiak Czesław Groń ul. Podhalańska 23
79 Czubiak Grażyna Groń ul. Kobylarzówka 47
80 D.W ,,Alta” Bukowina Tatrzańska
81 D.W ,,Roztoka” Bukowina Tatrzańska Wierch Olczański 11a
82 Dąbrowski Jarosław Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 137 B
83 Duda Andrzej Białka Tatrzanska ul. Środkowa 86
84 Dudzik Wioletta Jurgów 254A
85 Dyrcz Renata Bukowina Tatrzańska W. Olczański 59
86 Dziadkowiec Józef i Maria Bukowina Tatrzańska W. Głodowski 42
87 Dziadkowiec Władysław Białka Tatrzańska ul. Środkowa 92
88 Dziadoń Małgorzata Bukowina Tatrzanska ul. Długa 86
89 Dziadoń Stanisław Bukowina Tatrzańska ul. Tatrzańska 29A
90 Dziedzic Anna Bukowina Tatrzańska W. Olczański 103
91 Dziedzic Katarzyna Białka Tatrzańska ul. Środkowa 292
92 Dziubas Maria Białka Tatrzańska ul. Grapa 34 ,,U Ciwersa”
93 Dziubas Krzysztof Białka Tatrzańska ul. Środkowa 224
94 Dziubas Marek i Renata Białka Tatrzańska ul. Środkowa 57
95 Dziubas Zbigniew Białka Tatrzańska ul.Środkowa 57
96 Dziubasik Jolanta Białka Tatrzańska ul. Środkowa 74
97 Fiedor Janina i Andrzej Białka Tatrzanska ul. Pod Grapą 41
98 Fiedor Władysław Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 30
99 Fudala Anna Białka Tatrzańska ul. Środkowa 240
100 Fuks Maria Białka Tatrzańska ul. Grapa 2
101 Fukś Franciszek Białka Tatrzańska ul. Środkowa 289
102 Fukś Maria Białka Srodkowa 156
103 Furczoń Anna Białka Tatrzańska ul. Środkowa 288
104 Furczoń Bożena Maria Białka Tatrzańska ul. Grapa 54
105 Furczoń Maria Leśnica ul. Szkolna 22
106 Gabryś Józef Białka Tatrzanska ul. Pod Grapą 2
107 Galica Stanisław Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 122
108 Gał Beata F.H.U ,,Beata” Groń ul, Gile 8
109 Gał Czesława Groń ul. J. Kazimierza 32
110 Gał Czesława i Marian Gron ul. Podhalańska 53
111 Gał Helena Białka Tatrzańska ul. Grapa 55
112 Gał Helena Bukowina Tatrzańska W. Rusiński 49
113 Gał Józef Białka Tatrzańska ul. Środkowa 46
114 Gał Maria i Stanisław Leśnica ul. Polna 40
115 Gał Stanisław Lesnica ul. Sądel 21A
116 Gał Władysław Bukowina Tatrzańska Wierch Olczański 65
117 Gał Zbigniew Maria Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Kurucowy 15
118 Gandera Tadeusz Białka Tatrzańska ul. Środkowa 255
119 Gąsienica Andrzej Białka Tatrzanska ul. Środkowa 50
120 Gąsienica Helena Białka Tatrzańska ul. Pod Grapą 16
121 Gil Anna Bukowina Tatrzańska ul. W. Olczański 87
122 Gil Jan Białka Tatrzańska ul. Środkowa 13
123 Głodziak Danuta Bukowina Tatrzańska ul. Sportowa 4
124 Głodziak Józef Bukowina Tatrzańska ul. Leśna 14
125 Głodziak Józef Bukowina Tatrzańska ul. Słoneczna 11
126 Głodziak Józefa i Tadeusz Bukowina Tatrzanska W. Głodowski 7
127 Głodziak Małgorzata Bukowina Tatrzańska ul. Słoneczna 1
128 Głód Anna Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Olczański 74
129 Głód Helena Bukowina Tatrzańska W. Buńdowy 40
130 Głód Janina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 166
131 Głód Stanisław i Krystyna Bukowina Tatrzańska ul. Kosciuszki 40
132 Gogola Eugeniusz Czarna Góra ul. Zagóra 165
133 Golonka Anna Jurgów 196
134 Goryl Andrzej Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 14
135 Goryl Jan Białka Tatrzańska ul. Środkowa 298
136 Goryl Janina i Józef Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 15
137 Goryl Maria Białka Tatrzańska ul. Pod Grapą 14
138 Grochola Anna Białka Tatrzanska ul. Kaniówka 65
139 Grochola Szczepanek Helena Rzepiska P. Grocholów 33
140 Gryz Grzegorz i Maria Białka Tatrzańska ul. Pod Grapą 50
141 Grzybek Anna i Stanisław Bukowina Tatrzańska W. Rusiński 22A
142 Guzowski Krzysztof Bukowina Tatrzańska ul.Wierch Olczański 16
143 Hajnos Józef Białka Tatrzańska ul. Środkowa 206
144 Haładyna Andrzej Bukowina Tatrzanska ul. Długa 19
145 Haniaczyk Józef Danuta Brzegi ul. Bafijówka 11
146 Harnik Anna Białka Tatrzańska ul. Środkowa 30A
147 Harnik Józef i Aniela Białka Tatrzańska ul. Środkowa 31
148 Harnik Stanisław Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 27
149 Hodorowicz Maria Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Olczański 86A
150 Hodorowicz Janina Bukowina Tatrzańska ul. Tatrzańska 27
151 Hodorowicz Maria Bukowina Tatrzańska ul. W. Olczański 73
152 Hodorowicz Teresa Bukowina Tatrzańska ul. Leśna 26
153 Hodorowicz Zofia Bukowina Tatrzańska ul. W. Olczański 86
154 Hodorowicz-Solus Janina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 29
155 Hornik Jan i Teresa Białka Tatrzańska ul. Środkowa 60
156 Jakubczyk Barbara Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 165A
157 Janik Helena Białka Tatrzańska ul Środkowa 258
158 Jarosz Danuta Bukowina Tatrzańska ul. Tatrzańska 28
159 Jezierczak Józef i Maria Czarna Góra ul. Zagóra 141
160 Kalata Maria Bukowina Tatrzańska W. Głodowski 13
161 Kata Józefa Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Spiski 69
162 Komperda Janina Białka Tatrzańska ul. Środkowa 15
163 Komperda Małgorzata Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 26
164 Konieczna Ewa Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Olczański 23
165 Korkosz Anna Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 13A
166 Korkosz Marian Białka Tatrzańska ul. Środkowa 7
167 Korkosz Tadeusz Białka Tatrzańska ul. Środkowa 32
168 Koszarek Józef Białka Tatrzańska ul. Środkowa 35
169 Kowalczyk Barbara ,,Stokrotka” Białka Tatrzańska ul. Środkowa 155
170 Kowalczyk Beata Czarna Góra ul. Zagóra 140
171 Kowalczyk Jarosław Białka Tatrzańska ul. Srodkowa 236A
172 Kramarz Józef Bukowina Tatrzańska Wierch Olczański 58
173 Kramarz Józefa Bukowina Tatrzańska ul. Słoneczna 9
174 Kramarz Krystyna Bukowina Tatrzańska ul. Długa 165
175 Kramarz Krzysztof Bukowina Tatrzańska ul. Długa 164
176 Kramarz Maria Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 30
177 Kramarz Maria Bukowina Tatrzańska ul. W. Głodowski 52
178 Kubina Helena Bukowina Tatrzańska ul. W. Spiski 48A
179 Kubina Małgorzata Bukowina Tatrzańska ul. W. Olczański 118A
180 Kuchta Andrzej Bukowina Tatrzańska ul. Sportowa 8
181 Kuchta Anna Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 190
182 Kuchta Józefa Bukowina Tatrzańska ul. Sportowa 7
183 Kuchta Kazimierz Bukowina Tatrzańska ul. Leśna 29
184 Kuchta Krzysztof Białka Tatrzańska ul. Środkowa 261
185 Kuchta Maria Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 173
186 Kuchta Ryszard Wypoczynek u ,,Kubusia” Białka Tatrzańska ul. Środkowa 232
187 Kuchta Sławomir Bukowina Tatrzańska wierch Olczański 40
188 Kułach Jan Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 160
189 Kułach Janusz Bukowina Tatrzańska ul. Tatrzańska 10A
190 Kurcza Jan Rzepiska ul. Potok Bryjów 39
191 Kurnat Anna Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 70
192 Kuruc Dorota Bukowina Tatrzańska Wierch Rusiński 38
193 Kuruc Maria Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 11
194 Kuruc Wiesław ,,Hajduk” Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 159
195 Kwiecień Agnieszka Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 24
196 Lach Anna Bukowina Tatrzańska Wierch Spiski 31
197 Lipin Helena ,,Watra” Bukowina Tatrzańska Wierch Buńdowy 47
198 Liptak Anna Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Spiski 43
199 Liptak Stanisław Barbara Białka Tatrzańska ul. Środkowa 169
200 Liptak Stanisław Białka Tatrzańska ul. Środkowa 216
201 Liptak Teresa Białka Tatrzańska ul. Środkowa 73
202 Litwin Danuta Czarna Góra ul. Sołtystwo 29 C
203 Lubiński Mariusz Białka Tatrzańska ul. Środkowa 311
204 Lutoborski Władysław Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 137 a
205 Łapka Bogusława Bukowina Tatrzańska ul. Leśna 24
206 Łapka Kazimierz Bukowina Tatrzańska ul Kościuszki 66
207 Łapka Stanisław Bukowina Tatrzańska ul. Kosciuszki 203
208 Łaś Anna Białka Tatrzańska ul. Środkowa 132 a
209 Łaś Maria ,,ŁAŚ” Białka Tatrzańska ul. Środkowa 195
210 Łaś Mieczysław ,,Skalny’ Białka Tatrzańska ul. Pod Grapą 24
211 Łętowski Władysław i Maria Białka Tatrzańska ul. Środkowa 220
212 Łętowski Kazimierz Białka Tatrzańska ul . Środkowa 148
213 Łukaszczyk Helena Bukowina Tatrzańska W. Kurucowy 20
214 Łukaszczyk Janusz Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 170
215 Łukaszczyk Krzysztof Bukowina Tatrzańska W.OLczański 99
216 Łukaszczyk Lilianna i Andrzej Bukowina Tatrzańska ul. W. Głodowski 77A
217 Łukaszczyk Stanisław Białka Tatrzańska ul. Środkowa 118
218 Maciczak Maria Rzepiska Potok Bryjów 8
219 Maciejowski Andrzej Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Spiski 25a
220 Maciszek Stanisław Bukowina Tatrzańska ul. W. Kurucowy 77
221 Madej Aleksander Bukowina Tatrzańska ul. Długa 150
222 Madeja Krystyna Bukowina Tatrzańska ul. Długa 76
223 Madey –Para Jolanta Białka Tatrzańska ul. Środkowa 200
224 Majerczyk Helena Bukowina Tatrzańska Wierch Buńdowy 26a
225 Majerczyk Józef Leśnica ul. Łosie 17
226 Marek Andrzej Białka Tatrzańska ul. Środkowa 85A
227 Marek Krzysztof Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 28
228 Mąka Anna Białka Tatrzańska ul. Środkowa 49
229 Mąka Józef Lesnica ul. Wspólna 22
230 Mędlak Bozena Bukowina Tatrzańska ul. W. Spiski 44
231 Mędlak Helena Bukowina Tatrzańska Wierch Spiski 48
232 Mędlak Katarzyna Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Spiski 63
233 Michalik Stanisław Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Kurucowy 73
234 Michalska Helena Bukowina Tatrzańska ul. Leśna 18
235 Mikołajczyk Irena Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 50
236 Mikołajczyk Maria Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 31 A
237 Młynarczyk Maria Jurgów 263
238 Mroszczak Marian Groń ul. Kobylarzówka 1
239 Mrowca Małgorzata Bukowina Tatrzańska Wierch Spiski 50A
240 Mucha Anna Groń ul. Kobylarzówka 112
241 Niedzielska Maria Białka Tatrzańska ul. Środkowa 2
242 Niedzielski Stanisław Białka Tatrzańska ul. Środkowa 37
243 Niedzielski Władysław Białka Tatrzańska ul. Środkowa 17
244 Nowobilska Alina i Jan Białka Tatrzańska ul. Środkowa 191
245 Nowobilska Aneta D.W ,,Anetka” Białka Tatrzańska ul. Środkowa 105
246 Nowobilska Helena Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 7
247 Nowobilska Helena Białka Tatrzańska ul. Pod Grapą 9
248 Nowobilska Ilona Białka Tatrzańska ul. Środkowa 323
249 Nowobilska Katarzyna Białka Tatrzańska ul.Pod Grapą 22A
250 Nowobilska Zofia Białka Tatrzańska ul. Środkowa 182
251 Nowobilski Janusz Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 156
252 Nowobilski Józef Białka Tatrzańska ul. Środkowa 201
253 Nowobilski Józef Białka Tatrzańska ul. Środkowa 323
254 Nowobilski Paweł Białka Tatrzańska ul. Pod Grapą 1
255 Nowobilski Stanisław ,,Pod Strzechą” Białka Tatrzańska ul. Pod Grapa 60
256 Nowobilski Zbigniew Białka Tatrzańska ul. Pod Grapą 12
257 Obłaźny Franciszek Białka Tatrzańska ul. Środkowa 29
258 Olcoń Edyta ,, Na Brzysku” Białka Tatrzańska ul. Środkowa 106 ,,C’
259 Olcoń Lidia Białka Tatrzańska ul. Środkowa 68
260 Olcoń-Chlebek Bożena Białka Tatrzańska ul. Środkowa 68
261 Oozman Małgorzata i Piotr Bukowina Tatrzańska ul. Leśna 18
262 Oprzędek Franciszek Białka Tatrzńska ul. Środkowa 66
263 Oprzędek Lucyna Białka Tatrzańska ul. Grapa 39
264 Orłowski Andrzej Bukowina Tatrzańska W. Olczański 84A
265 Osmola Bartłomiej F.H.U ,,EBO” Bukowina Tatrzańska W. Buńdowy 37
266 Ośrodek Górski ,,Stasinda” Bukowina – Karpęciny 5
267 Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji s.c Dziubas Białka Kaniówka
268 Paciorek Jan Bukowina Tatrzańska ul. Długa 40A
269 Paczuła Bernard Bukowina Tatrzańska Wierch Buńdowy 45
270 Pająk Jan Leśnica ul. Szkolna 29A
271 Pająk Stanisław Leśnica ul. Szkolna 29
272 Pańszczyk Joanna Białka Tatrzańska ul. Środkowa 24
273 Pańszczyk Józefa Leśnica ul. Sądel 16
274 Para Aniela Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 3
275 Para Anna Bukowina Tatrzańska ul. W. Buńdowy 28
276 Para Jan Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 55
277 Para Katarzyna Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 2
278 Para Krystyna Białka Tatrzańska ul. Środkowa 203
279 Para Maria Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 2
280 Para Stanisław Białka Tatrzańska ul. Środkowa 225
281 Para Tadeusz Bukowina Tatrzańska ul. Kosciuszki 3
282 Para Władysław Białka Tatrzanska ul. Środkowa 313
283 Paruzel Maria Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 54
284 Pawlikowska Anna Bukowina Tatrzańska ul. Słoneczna 12
285 Pawlikowska Maria Brzegi ul. Głodówka 11
286 Pensjonat ,,Lidka” Bukowina Tatrzańska ul.Lesna 12
287 Pietras Andrzej Bukowina Tatrzańska Wierch Spiski 10,,A’
288 Pietras Anna Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 23
289 Pietras Józef Bukowina Tatrzańska Wierch Rusiński 41
290 Pietras Maria Bukowina Tatrzańska W. Spiski 10
291 Pietrzyk Bogdan Bukowina Tatrzańska ul. Słoneczna 17
292 Pilny Janusz Leśnica ul. Polna 32
293 Piotrowski Ryszard Bukowina Tatrzańska ul. Słoneczna 1
294 Piszczek Grażyna Białka Tatrzańska ul. Środkowa 218
295 Prywatny Ośrodek Sportowy-,,Bania „Białka Tatrzańska ul. Środkowa 181
296 Rabiańska Elżbieta Białka Tatrzańska ul. Środkowa 110
297 Rabiańska Helena Białka Tatrzańska ul. Pod Grapą 34
298 Rabiańska Maria Białka Tatrzańska. ul Środkowa 303
299 Rabiańska Monika Jurgów 239
300 Rabiańska Para Małgorzata Białka Tatrzańska ul.Środkowa 176
301 Rabiański Paweł Białka Tatrzańska ul. Środkowa 151
302 Rabiański Stanisław Białka Tatrzańska ul. Środkowa 306
303 Radwan Janusz Białka Tatrzańska ul. Środkowa 51
304 Ratyńska Alicja Bukowina Tatrzańska ul. W. Buńdowy 33
305 Remiasz Stanisław Białka Tatrzańska ul. Grapa 2
306 Remiasz Aniela Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 56
307 Remiasz Danuta Białka Tatrzanska ul. Pod Grapa 59
308 Remiasz Jan Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 62
309 Remiasz Józef Białka Tatrzańska ul Środkowa 240 A
310 Remiasz Julian i Maria Pensjonat ,,Maryna” Białka Tatrzańska ul. Środkowa 166
311 Remiasz Krzysztof Białka Tatrzańska ul. Pod Grapą 51 b
312 Remiasz Maria Białka Tatrzańska ul. Pod Grapą 65
313 Remiasz Tadeusz Białka Tatrzańska ul. Pod Grapą 52
314 Rozmus Maria Bukowina Tatrzańska ul.Kościuszki 124
315 Rozmus Maria i Andrzej Bukowina Tatrzańska ul. W. Spiski 58
316 Rusin Jan Bukowina Tatrzańska W. Rusiński 32
317 Rusin Maria Bukowina Tatrzańska ul.W. Spiski 33
318 Rusin Władysław Bukowina Tatrzańska ul. Długa 14
319 Rychtarczyk Stanisław i Maria Groń ul. Kobylarzówka 79
320 Rzadkosz Anna i Stanisław Bukowina Tatrzańska Kościuszki 158
321 Rzadkosz Stanisława Bukowina Tatrzańska Wierch Rusiński 45
322 Rzepiszczak Andrzej Czarna Góra ul. Sołtystwo 28a
323 Sarna Jacek Czarna Góra ul. Nadwodnia 76
324 Sarna Krzysztof Czarna Góra ul. Nadwodnia 87
325 Sarna Tomasz Białka Tatrzańska ul. Środkowa 266A
326 Serafin Józefa Bukowina Tatrzańska ul. Tatrzanska 31
327 Sieczka Iwona i Józef Bukowina Tatrzańska ul. W. Rusiński 7
328 Sieczka Maria Bukowina Tatrzanska ul. Leśna 7
329 Siuty Krystyna i Stanisław Leśnica ul. Szkolna 34
330 Skiba Mirosław Groń ul. Muchówka 23
331 Skrzypczyk Joanna Bukowina Tatrzańska Wierch Olczański 98
332 Skupień Stanisława Bukowina Tatrzańska ul. W. Rusiński 57
333 Słodyczka Krzysztof D.W ,,W Kotlinie” Białka Tatrzańska ul. Środkowa 302
334 Smalec Maria Groń ul. Jana Kazimierza 31
335 Sojka Jan Białka Tatrzańska ul. Środkowa 149
336 Sojka Władysław Białka Tatrzańska ul. Środkowa 146
337 Sołtys Aleksander Rzepiska Potok Bryjów 27
338 Stachoń Adam ,,Bigosówka” Brzegi- Głodówka 1
339 Stachoń Czesław Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 119
340 Stachoń Janusz Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 129
341 Stachoń Lidia Bukowina Tatrzańska ul. Leśna 15
342 Stachoń Małgorzata ,,Cichy Kącik” Bukowina Tatrz. ul. Długa 46
343 Stachura Anna Białka Tatrzańska ul. Środkowa 75A
344 Stachura Jan Bukowina Tatrzańska ul. Długa 7
345 Stachura Władysław Bukowina Tatrzańska ul,Długa 60
346 Stasiak Jan Bukowina Tatrzańska ul. Leśna 32
347 Stasik Anna Bukowina Tatrzańska Wierch Rusiński 10
348 Stasik Helena Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Olczański 98
349 Stasik Jan i Maria Bukowina Tatrzańska ul. W. Olczański 72
350 Stasik Krystyna Białka Tatrzańska ul. Środkowa 62
351 Stasik Maria Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 25
352 Stasik Maria Bukowina Tatrzańska ul. W. Olczański 67
353 Stasik Paweł Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 95
354 Stasik Stanisław Bukowina Tatrzańska ul. W. Buńdowy 42
355 Stożek Teresa Białka Tatrzańska ul. Środkowa 204 B
356 Strzelecka Janisława Białka Tatrzańska ul. Środkowa 215
357 Stypa Bartosz Bukowina Tatrzańska W. Głodowski 54 a
358 Stypa Jan ,,Bartek” Bukowina Tatrzańska Wierch Głodowski 54 A
359 Sulka Jacek Bukowina Tatrzańska ul. Długa 40b
360 Szczepanek Jarosław i Helena Rzepiska P. Grocholów 33
361 Szewczyk Barbara Białka Tatrzańska ul. Środkowa 285
362 Sztokfisz Dorota Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 176
363 Sztokfisz Helena Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 179
364 Sztokfisz Zdzisław Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 173 a
365 Szyszka Helena, Wojciech Rzepiska Potok Wojtyczków 17A
366 Śledź Bogusława ,,Śwarna” Bukowina Tatrzańska Kościuszki 174
367 Śmietana Małgorzata Białka Tatrzańska ul. Grapa 4
368 Świdzińska Janina Bukowina Tatrzańska ul. W. Głodowski 12
369 Świdziński Tadeusz Bukowina Tatrzańska ul. W. Olczański 70
370 Taras Janina Bukowina Tatrzańska ul. Tatrzańska 17
371 Taras Maria Bukowina Tatrzańska ul.Kosciuszki 156
372 Taras Marian Bukowina Tatrzańska ul.Kosciuszki 158
373 Taras Marianna Bukowina Tatrzanska ul. Kosciuszki 154
374 Taras Stanisław Bukowina Tatrzanska ul. Kosciuszki 157
375 Tomala Czesław Bukowina Tatrzańska Wierch Głodowski 70
376 Toporek Anna Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 69
377 Topór Andrzej Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Olczański 46
378 Topór Helena ,,Pensjonat Toporów” Białka Srodkowa 167 A
379 Trybuła Maria Groń ul. Kobylarzówka 136
380 Trybuła Marian Białka Tatrzańska ul. Środkowa 40
381 Trybuła Stanisław Białka Tatrzańska ul. Środkowa 24A
382 Trybuła Władysław Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 44
383 Trybuła Zbigniew Białka Tatrzańska ul. Środkowa 212
384 Trzop Krzysztof Bukowina Tatrzanska ul. Kosciuszki 72
385 Turkot Danuta Białka Tatrzańska ul. Pod Grapą 23
386 Turza Maria Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Olczański 22
387 Turza Stanisław Bukowina Tatrzańska Wierch Buńdowy 19
388 Twardzik Grzegorz Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Buńdowy 31
389 Twaróg Joanna Bukowina Tatrzańska ul. W. Olczański 54
390 Tylka Zofia Bukowina Tatrzańska ul. W. Głodowski 92A
391 Urbaniak Maria Białka Tatrzańska ul. Pod Grapa 19
392 Wacław Renata Czarna Góra ul. Nadwodnia 31
393 Walas Maria Bukowina Tatrzanska ul. Kościuszki 26
394 Walas Stanisław Bukowina Tatrzańska ul. Tatrzańska 33
395 Waliczek Anna Białka Tatrzańska ul.Środkowa 290
396 Waliczek Anna Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 27 a
397 Wcisło Helena Bukowina Tatrzańska ul. Tatrzańska 7
398 Wcisło Piotr Anna Bukowina Tatrzańska ul. Tatrzańska 7a
399 Wierzbanowski Piotr Bukowina Tatrzańska Wierch Olczański 47
400 Wilczek Krzysztof ,,Wolfek” Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Kurucowi 74
401 Wilczek Maria Bukowina Tatrzańska ul. W. Rusiński 37
402 Wilczek Zofia Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 121
403 Wilczek Zofia Bukowina Tatrzańska ul. W. Kurucowy 22
404 Wodziak Alina Bukowina Tatrzańska ul. W. Głodowski 56
405 Wodziak Aniela Józef Białka ul. Środkowa 64a
406 Wodziak Czesława i Władysław Białka Tatrzańska ul. Środkowa 1, 1a , 2d
407 Wojtan Ryszard Bukowina Tatrzańska ul. Lesna 19
408 Wojtanek Alina Brzegi ul. Halna 127
409 Wojtanek Daniela Brzegi ul. Halna 62
410 Wojtanek Grażyna i Edward Białka Tatrzańska ul. Pod Grapą 45
411 Wojtanek Helena Brzegi ul. Głodówka 8
412 Wojtanek Stanisłwa Brzegi ul. Halna 49
413 Wojtas Maria Jurgów 97
414 Wojtecki Lech Czarna Góra ul. Nadwodnia 64a
415 Zagata Czesława Lesnica ul. Szkolna 34A
416 Zagata Maria Białka Tatrzańska ul. Środkowa 204 a
417 Zagata Zofia Bukowina Tatrzańska ul. Słoneczna 14
418 Zapotoczna –Kuruc Helena Białka Tatrzańska ul. Pod Grapą 25
419 Zarycka Helena Leśnica ul. Szkolna 13
420 Zawada Maria Bukowina Tatrzanska W. Olczanski 60
421 Zawiślak Marek Bukowina Tatrzanska ul. Leśna 23
422 Złahoda Bogumił i Bogumiła Czarna Góra ul. Sołtystwo 20
423 Złahoda Maria Bukowina Tatrzanska ul. W. Spiski 24
424 Zubek Maciej Białka Tatrzańska ul. Grapa 20
425 Zygmuntowicz Andrzej Białka Tatrzanska ul. Kaniówka 22
426 Zygmuntowicz Maria Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 70
427 Zygmuntowicz Władysław Białka Tatrzańska ul. Środkowa 125
428 Żółtek Maria Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 28 a
INKASENCI DLA SOŁECTW
1 Bukowina Tatrzańska - Anna Czernik, Bukowina ul. Kościuszki
2 Białka Tatrzańska - Grażyna Piszczek, Białka Tatrzańska ul. Środkowa
3 Brzegi - Maria Haładyna - Lengyel, Brzegi ul. Kucówka
4 Czarna Góra - Franciszek Sarna, Czarna Góra ul. Nadwodnia
5 Groń - Bronisława Waliczek, Groń ul. Jana Pawła II
6 Jurgów - Andrzej Pawlak, Jurgów
7 Leśnica - Halina Pilna, Leśnica ul. Polna
8 Rzepiska - Jan Madeja, Rzepiska Potok Grocholów

powrót


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 16643
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Komisje Rady Gminy

Sołtysi

Szkoły

Dokumenty

Przetargi

Aktualności

GOSPODARKA ODPADAMI

PROGRAM WYMIANY KOTŁÓW

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Koty i psy


 
 

 
 


 


 
 


  
 

 

 
 


 
 
 

 
 

 

 

 

 


 
TAXI
 


 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.