BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Kolorowe Przedszkola w Gminie Bukowina Tatrzańska

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.


Projekt „Kolorowe przedszkola w Gminie Bukowina Tatrzańska” ma na celu upowszechnianie edukacji przedszkolnej przez dostosowanie pomieszczeń w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki realizacji projektu zostaną doposażone oddziały przedszkolne w 9 szkołach podstawowych: w Zespole Szkół w Bukowinie Tatrzańskiej, Zespole Szkół w Białce Tatrzańskiej, Szkole Podstawowej w Brzegach, Szkole podstawowej nr 1 w Czarnej Górze, Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze, Szkole Podstawowej w Groniu, Szkole Podstawowej nr 1 w Rzepiskach i Szkole Podstawowej nr 2 w Rzepiskach. Wychowaniem przedszkolnym zostaną objęte również dzieci w wieku 3-4 lata. 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.07.2014 do 30.06.2015 roku.

Poszczególne etapy realizacji projektu to:
  1. Organizacja placu zabaw – utworzenie nowych oraz rozbudowa istniejących placów zabaw oraz zakup i zamontowanie wyposażenia.
  2. Dostosowanie pomieszczeń – odpowiednie dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym wyposażenie toalet.
  3. Wyposażenie – zakup wyposażenia do utrzymania czystości, doposażenie kuchni, wyposażenie klas, zakup i montaż wypoczynku, rolet okiennych, wyposażenie szatani, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zabawek, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, ksero i tablic.

Działania podjęte w ramach realizacji projektu, umożliwią podniesienie standardu pracy w oddziałach przedszkolnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska, co przyczyni się do zmniejszenia nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej. Dzięki realizacji projektu, dzieci otrzymają szansę na lepszy rozwój intelektualny i emocjonalny a przez wczesny kontakt z grupami rówieśniczymi, lepiej będą sobie radzić z problemami wieku dziecięcego. Przyczyni się to także do odnoszenia sukcesów w szkole, a potem w dorosłym życiu. Gry i zabawy na placu zabaw, korzystnie wpłyną na rozwój fizyczny oraz umysłowy dzieci. 

Wartość projektu Kolorowe Przedszkola w Gminie Bukowina Tatrzańska to 1 134 215,00 zł.

Instytucją pośredniczącą w realizacji projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Biuro Projektu:

Gminny Zespół Oświatowy w Bukowinie Tatrzańskiej,

Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska. Tel. 18 20 770 19


powrótwydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 3946
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

Aktualności

Położenie, Dojazd, Klimat

Miejscowości Gminy

Kalendarz imprez kulturalnych

Folder

Usługi

Pokonajmy Bariery

Gminna Ewidencja Zabytków

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

NASI PRZYJACIELE

SEKRETY ZBÓJNIKÓW

GOSPODARKA ODPADAMI


 

URZĄD GMINY

 
   
   

 
Gmina Bukowina Tatrzańska przystępuje do gazyfikacji miejscowości. Prosimy o wypełnienie ankiety która posłuży zbadaniu zainteresowania wśród mieszkańców zmianą sposobu ogrzewania budynków na gazowe [więcej...]
 
 


 


 
 


 


 
 

 
 

 
 

 

Konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich
termin dyżuru: (wtorek)
20 lutego 2018 roku
godz. 09.00 - 11.30

 

 
 

 
 


 
 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482
 
 


 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.