BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

26 marca 2014 r.

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Jurgowie

W dniu 26 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska została podpisana umowa na wykonanie kanalizacji dla Jurgowa. Po kilku latach przygotowań i projektowania przyszedł czas na realizację największych planów inwestycyjnych Gminy Bukowina Tatrzańska. Zamierzenia ekologiczne zmierzające do całościowego uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy właśnie wchodzą w fazę realizacji. Co prawda nie można powiedzieć, że „ujrzą one światło dzienne”, bo infrastruktura będzie w większości schowana głęboko w ziemi.


Uroczyste popisanie umowy miało miejsce w Sali Obrad Urzędu Gminy. Ze strony Gminy w obecności przewodniczącego Rady Gminy Władysława Piszczka i sekretarza Mariana Mikołajczyka oraz pracowników gminy umowę podpisał wójt Stanisław Łukaszczyk z kontrasygnatą skarbnika – Anieli Dziadkowiec. Ze strony firmy „TRANSWIERTEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku w gminie Łososina Dolna, która wygrała przetarg umowę podpisała prezes Marta Kołdras, która przybyła do Bukowiny z mężem i jednocześnie wspólnikiem Rafałem Kołdrasem i współpracownikami. Firma rodzinna Państwa Kołdrasów jest doświadczona w podobnych pracach na Podhalu, gdyż układała w wielu miejscowościach sieci telefoniczne. Termin zakończenia prac w Jurgowie określony została w umowie na koniec września a wartość prac to ponad 6,5 mln zł. Budowa kanalizacji w Jurgowie to jeden z głównych (obok rozbudowy oczyszczalni w Czarnej Górze, do której Jurgów będzie podłączony) etapów wielkiego projektu kanalizacyjnego na prawym brzegu Białki. Z podpisania umowy nie kryli swojej radości obecni na Sali sołtys Jurgowa Marta Sołtys oraz radny Jurgowa i jednocześnie przewodniczący Komisji Ekonomiki Rady Gminy Józef Górka - bardzo zaangażowani w przygotowanie całej istotnej dla miejscowości inwestycji. Z początkiem kwietnia teren budowy został wykonawcy przekazany i przed nami pracowite pół roku w Jurgowie.

Przypomnijmy, że ogólny gminny projekt nosi nazwę „Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska” i będzie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wojewódzkiego za pośrednictwem Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a jego całkowita wartość szacowana jest na kwotę ponad 76 milionów złotych.

ZDJĘCIE: Uroczyste podpisanie umowy – fot. S. Pytel


powrót


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 1247
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

NASI PRZYJACIELE

GOSPODARKA ODPADAMI

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482
 
 


 
 
Gmina Bukowina Tatrzańska realizuje projekt pn. Zachowanie dziedzictwa górali na pograniczu polsko-słowackim, współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.