BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

5 maja 2014 r.

Początkowa faza realizacji inwestycji w ramach Projektu

Inwestycje w ochronie środowiska w przypadku tłumnie odwiedzanej gminy turystycznej to jedne z tych najistotniejszych. Infrastruktura turystyczna bardzo szybko się rozwija - przybywa obiektów noclegowych i usługowych - o mieszkalnych nie wspominając. Przewidziane kiedyś rozwiązania w tej dziedzinie z racji tego ciągłego rozwoju przestają wystarczać. Stąd kwestia ich modernizacji i rozbudowy to dla gminy priorytet. Oczyszczalnia ścieków w Czarnej Górze wybudowana pod koniec lat 90. teraz będzie gruntownie rozbudowana a wraz z jej modernizacją rozwijana jest sieć kanalizacji po wschodniej, spiskiej stronie gminy.


Oczyszczalnia ścieków w Czarnej Górze

Koncepcja rozbudowy tej niewielkiej dotąd oczyszczalni pojawiła się kilka lat temu a niedawno został zakończony projekt rozbudowy i modernizacji. Przewiduje on budowę kolejnej linii technologicznej a po jej uruchomieniu przełączenie tam procesu oczyszczania celem modernizacji obecnie działającej starej instalacji. Po zakończeniu budowy nowej i remoncie obecnej części oczyszczalni jej przepustowość nominalna zostanie zwiększona niemal dwu i pół krotnie z 735 m³/d do prawie 1700m³/d. Całość tej inwestycji kosztować będzie wg kosztorysu inwestorskiego ok. 6,5 mln złotych. W tej chwili po otwarciu ofert przetargowych trwa ich ocena. Oferty z racji skomplikowanych zagadnień technicznych podlegają wnikliwej ocenie projektantów i na wyłonienie wykonawcy trzeba jeszcze chwile poczekać. Niedługo tzn. po podpisaniu umowy na terenie oczyszczalni zrobi się ruch.

Kanalizacja w Jurgowie

Do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Czarnej Górze przyłączona będzie budowana właśnie kanalizacja w Jurgowie. Plac budowy przejęła na początku kwietnia firma TRANSWIERTEL z gminy Łososina Dolna. Prace posuwają się szybko naprzód. Duża część rur już została ułożona w ziemi. Teraz trwają się prace umieszczające kolektor główny w drodze gminnej. Zfrezowana nawierzchnia drogi zostanie odtworzona w całości po zakończeniu inwestycji. Wartość prac według umowy z wykonawcą wynosi ponad 6,5 mln zł.

Kanalizacja Czarna Góra Zagóra

Do oczyszczalni w Czarnej Górze podłączana jest południowa część miejscowości. Teraz kolej na sieć kanalizacji w północnej części czyli na ul. Zagóra. Inwestycja jest już gotowa do realizacji i za jakiś czas i tu wjadą koparki. Właśnie został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie prac, których wartość wyniesie ok. 3 mln. Zaraz po podpisaniu umowy wykonawca wejdzie w teren, by skorzystać z idealnej do prowadzenia prac pory.

Kanalizacja na Rusińskim i Kurucowym w Bukownie Tatrzańskiej

Do realizacji zmierzają też inwestycje na lewym brzegu Białki. A z nich na końcowym etapie przygotowań dokumentacji są nowe odcinki kanalizacji w Bukowinie Tatrzańskiej na Wierchu Rusińskim i Wierchu Kurucowym. Uzgadniane są przebiegi linii kanalizacji i już w okresie wakacyjnym zostanie ogłoszony przetarg. Jesienią i tam rozpoczną się wykopy a lata 2014 i 2015 będą przełomowe pod względem ekologii także dla tego rejonu gminy.

Można zatem śmiało powiedzieć, że w połowie gminy trwają, albo lada chwila rozpoczną się, długo przygotowywane inwestycje ekologiczne – co bardzo cieszy w perspektywie zapewnienia czystego środowiska, które najbardziej na Podhale przyciąga. Wszystkie te inwestycje realizowane będą w ramach dużego gminnego projektu „Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska”, który będzie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

ZDJĘCIE: Przygotowanie do robót kanalizacyjnych na drodze w Jurgowie – fot. G. Janczy


powrót


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 1310
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

NASI PRZYJACIELE

GOSPODARKA ODPADAMI

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482
 
 


 
 
Gmina Bukowina Tatrzańska realizuje projekt pn. Zachowanie dziedzictwa górali na pograniczu polsko-słowackim, współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.