BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Pokonajmy Bariery    

Kolorowe Przedszkola w Gminie Bukowina Tatrzańska

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 
 
„POKONAJMY BARIERY”


Projekt pt. „Pokonajmy Bariery” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – II.

 
 
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska

 
 
(1-3)
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

Aktualności

Położenie, Dojazd, Klimat

Miejscowości Gminy

Atrakcje

Folder

Ważne adresy

Usługi

Pokonajmy Bariery

Gminna Ewidencja Zabytków

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

NASI PRZYJACIELE

SEKRETY ZBÓJNIKÓW

GOSPODARKA ODPADAMI


 

URZĄD GMINY

 
   
   

 

 

 
OGŁOSZENIE
Wiosenne sprzątanie dróg
 
 


 


 
 


 


 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


 
TAXI
 


 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.