BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Przetargi    

Unieważnienie postepowania
18 Czerwca 2018 14:20

Remont budynku przy ul. Wspólna 9a w Leśnicy
 
 
Przetarg nieograniczony
18 Czerwca 2018 14:20

Remont przyszkolnego boiska sportowego w Leśnicy, polegający na wymianie nawierzchni asfaltowej na bezpieczna (poliuretanową)  w ramach programu „Małopolskie boiska”.

 
 
Przetarg nieograniczony
14 Czerwca 2018 12:27

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Leśnicy: siłowni zewnętrznej i placu zabaw, w ramach poddziałania 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
Przetarg nieograniczony
14 Czerwca 2018 10:54

Remont drogi gminnej nr K 420035, ul. Gołowa w m. Bukowina Tatrzańska, na odcinku 159 m.
 
 
Unieważnienie postępowania
14 Czerwca 2018 09:55

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Leśnicy: siłowni zewnętrznej i placu zabaw, w ramach poddziałania 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
Przetarg nieograniczony
11 Czerwca 2018 12:59

Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Czarnej Górze przy ul. Sołtystwo do budynków mieszkalnych na dz. ewid: 6491/1, 6491/2, obręb 0304 – Czarna Góra
 
 
Przetarg nieograniczony
6 Czerwca 2018 14:03

Remont budynku przy ul. Wspólna 9a w Leśnicy
W dniu 11.06.2018r. - modyfikacja treści SIWZ
 
 
Unieważnienie postępowania
5 Czerwca 2018 09:43

Wykonanie robót budowlano-remontowych w remizie OSP Leśnica
 
 
Informacja z otwarcia ofert
4 Czerwca 2018 11:16

Wykonanie robót budowlano-remontowych w remizie OSP Leśnica
 
 
Przetarg nieograniczony
30 Maja 2018 10:49

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Leśnicy: siłowni zewnętrznej i placu zabaw, w ramach poddziałania 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
Przetarg nieograniczony
16 Maja 2018 13:15

Wykonanie robót budowlano-remontowych w remizie OSP Leśnica
 
 
Ogłoszenie o wyniku
16 Maja 2018 08:04

Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz budynków gminnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
 
 
Unieważnienie postępowania
10 Maja 2018 14:06

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Leśnicy: siłowni zewnętrznej i placu zabaw, w ramach poddziałania 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
Informacja z otwarcia ofert
10 Maja 2018 10:48

Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz budynków gminnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
 
 
Ogłoszenie o wyniku
7 Maja 2018 15:19

Remont nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
 
 
Archiwum
(1-15)(16-30)(31-45)(46-60)(61-75) »» Ostatni
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Komisje Rady Gminy

Sołtysi

Szkoły

Dokumenty

Przetargi

Aktualności

GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 

 

 
 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482
 
 


 
 
Gmina Bukowina Tatrzańska realizuje projekt pn. Zachowanie dziedzictwa górali na pograniczu polsko-słowackim, współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.