BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Przetargi    

Przetarg nieograniczony
19 Października 2017 13:58


Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż drogi krajowej nr 49 w m. Czarna Góra
 
 
Przetarg nieograniczony
13 Października 2017 08:28


Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych   i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
 
 
Ogłoszenie o wyniku
22 Września 2017 12:12


Dostawa oleju opałowego do budynków Gminy Bukowina Tatrzańska
 
 
Informacja z otwarcia ofert
12 Września 2017 12:01


Dostawa oleju opałowego do budynków Gminy Bukowina Tatrzańska
 
 
Ogłoszenie o wyniku
11 Września 2017 10:48


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
 
 
Przetarg nieograniczony
4 Września 2017 14:26


Dostawa oleju opałowego do budynków Gminy Bukowina Tatrzańska
UWAGA! W dniu 06.09.2017r. dodano "Pytania i odpowiedzi".
 
 
Ogłoszenie o wyniku
18 Sierpnia 2017 09:14


Dowożenie dzieci do gimnazjów z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska w roku szkolnym 2017/2018
 
 
Ogłoszenie o wyniku
18 Sierpnia 2017 09:10


Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
 
 
Unieważnie postępowania
9 Sierpnia 2017 12:09


Remont drogi rolniczej dz. nr ewid. 1739 w miejscowości Rzepiska wraz z odwodnieniem, Etap I – Odprowadzenie odwodnienia do pot. Bryjów, Etap II – Remont drogi rolniczej dz. nr ewid. 1739 w miejscowości Rzepiska
 
 
Informacja z otwarcia ofert
7 Sierpnia 2017 13:28


Dowożenie dzieci do gimnazjów z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska w roku szkolnym 2017/2018
 
 
Informacja z otwarcia ofert
1 Sierpnia 2017 11:08


Remont drogi rolniczej dz. nr ewid. 1739 w miejscowości Rzepiska wraz z odwodnieniem, Etap I  - Odprowadzenie odwodnienia do pot. Bryjów, Etap II – Remont drogi rolniczej dz. nr ewid . 1739 w miejscowości Rzepiska
 
 
informacja z otwarcia ofert
31 Lipca 2017 14:37


Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska,
 
 
Przetarg nieograniczony
27 Lipca 2017 09:15


Dowożenie dzieci do gimnazjów z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska w roku szkolnym 2017/2018
UWAGA, w dniu 27.07.2017r. Modyfikacja treści SIWZ
 
 
Przetarg nieograniczony
17 Lipca 2017 13:06


Remont drogi rolniczej dz. nr ewid. 1739 w miejscowości Rzepiska wraz z odwodnieniem, Etap I  - Odprowadzenie odwodnienia do pot. Bryjów, Etap II – Remont drogi rolniczej dz. nr ewid .1739 w miejscowości Rzepiska
 
 
Unieważnienie postepowania
17 Lipca 2017 10:41


Remont drogi rolniczej dz. nr ewid. 1739 w miejscowości Rzepiska wraz z odwodnieniem, Etap I – Odprowadzenie odwodnienia do pot. Bryjów, Etap II – Remont drogi rolniczej dz. nr ewid. 1739 w miejscowości Rzepiska
 
 
Archiwum
(1-15)(16-30)(31-45)(46-60)(61-75) »» Ostatni
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Komisje Rady Gminy

Sołtysi

Szkoły

Dokumenty

Przetargi

Aktualności

GOSPODARKA ODPADAMI

PROGRAM WYMIANY KOTŁÓW

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Koty i psy


   


 


 
 


  
 

 

 
 


 
 
 

 

 

 

 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482
 
 


 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.