BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       


Kontakt

Rada Gminy

Komisje Rady Gminy

Sołtysi

Szkoły

Dokumenty

Przetargi

Aktualności

GOSPODARKA ODPADAMI

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Komisje Rady Gminy

Sołtysi

Szkoły

Dokumenty

Przetargi

Aktualności

GOSPODARKA ODPADAMI

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska


   


 


 

W dniach od 1 września 2016 r. do 30 października 2016 r. w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska w pokoju nr „0”, w godz. 9:00 – 14:00 zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu (pUPUL) [...]

 
* * *
 
 
* * *
 
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW
 
 


 


 
 
 


 
 


 
TAXI
 


 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.