BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Aktualności    

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 04/2018 R.

 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
 
9 - 11 kwiecień 2018 R.
 
16 - 21 kwiecień 2018 R.
 
ODPADY POWINNY BYĆ WYSTAWIONE
DO GODZINY 8:00 RANO W DNIU ZBIÓRKI.
 
 
 
Spółka IB Odpady - istnieje możliwość odbioru śmieciarką frakcji selektywnie zbieranej w workach z zabudowy zamieszkałej

W związku z łączącą nas umową pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Bukowiny Tatrzańskiej" oraz w nawiązaniu do prowadzonych spotkań dotyczących realizowanej usługi, Wykonawca - Spółka IB Odpady uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość odbioru frakcji selektywnie zbieranej w workach z zabudowy zamieszkałej śmieciarką bez zagrożenia uszkodzenia worków i wymieszania poszczególnych frakcji.

 
 
ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 
 
#ChceMiSie. 11 maja Dzień bez Śmiecenia. Segreguj Surowce

11 maja to Dzień bez Śmiecenia. W tym roku obchodzony jest pod hasłem #ChceMiSie i zachęca do segregacji odpadów obalając od lat powtarzane na ten temat mity. Kampania przypada w wyjątkowym okresie - od lipca wchodzą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, jednolite dla całego kraju.

 
 
Gmina Bukowina Tatrzańska stawia na czyste powietrze

Gmina Bukowina Tatrzańska opracowuje dokument pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jego najważniejszym celem jest zaplanowanie rozwiązań, które w przyszłości pozwolą na:

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza (w szczególności dwutlenku węgla) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza,

zmniejszenie zużycia energii,

zwiększenie udziału energii, która pozyskiwana jest z odnawialnych źródeł.

 
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) - zgłoszenie planowanych zadań inwestycyjnych

Gmina Bukowina Tatrzańska jest w trakcie wykonywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

 
 
Dodatkowa zbiórka odpadów w grudniu 2014

Bukowina Tatrzańska, 05 grudnia 2014r.
 
 
Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje,
że w miesiącu grudniu 2014
prowadzona będzie dodatkowa zbiórka odpadów:
 
 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 29/09 – 02/10/2014

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
29/09 – 02/10/2014

 
 
Dodatkowa zbiórka odpadów zmieszanych w miejscowościach Bukowina Tatrzańska i Białka Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska 27 czerwca 2014r.
 

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje,

że w miesiącach lipiec, sierpień oraz do połowy września prowadzona będzie dodatkowa zbiórka odpadów zmieszanych w miejscowościach Bukowina Tatrzańska i Białka Tatrzańska.

 
 
Folie z bali będą odbierane 05-08/05/2014

Miejscowość
Data odbioru
Bukowina Tatrzańska ulice: Długa, Kościuszki, Karpęciny, Tatrzańska.

5 maja

Białka Tatrzańska
5 maja
Bukowina Tatrzańska ulice: Leśna, Sportowa, Słoneczna, Wierch Buńdowy, Głodowski, Kurucowy, Olczański, Rusiński i Spiski.
6 maja
Brzegi, Jurgów
6 maja
Czarna Góra
7 maja
Rzepiska
8 maja
 
 
Folie z bali będą odbierane przez cały rok

Bukowina Tatrzańska 30.04.2014 r.

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje,
że folie z bali będą odbierane przez cały rok
w dniach zbiórki odpadów segregowanych zgodnie z harmonogramem odbioru.

Folie należy popakować do worków niebieskich.

 
 
Informacja dla mieszkańców Gminy Bukowina Tatrzańska

W związku z rozprowadzonymi ulotkami firmy SunProgres na terenie gminy Bukowina Tatrzańska, informujemy, że Urząd Gminy aktualnie nie uczestniczy w programie umożliwiającym mieszkańcom pozyskanie dopłat do zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

 
 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 
 
Refundacja kosztów związanych z demontażem, odbiorem a także deponowaniem odpadów zawierających azbest

Informacja
do Mieszkańców Gminy Bukowina Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska, 10 stycznia 2014 r.

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje o przystąpieniu Gminy Bukowina Tatrzańska do projektu pn: „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, który będzie realizowany do roku 2016.

 
 
(1-14)
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

NASI PRZYJACIELE

GOSPODARKA ODPADAMI

Aktualności

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ulotki informacyjne

Nowy wzór deklaracji

Program ograniczenia niskiej emisji

Harmonogramy wywozu

Ceny dzierżawy pojemników

Informacja o uzyskanych poziomach

Wykaz podmiotów nieczystości ciekłe

Wykaz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zbierających zużyty sprzęt elektryczny

Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

PUNKTY DYSTRYBUCJI WORKÓW

Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Badanie wody

Strefy ochronne ujęć wody

Informacje i komunikaty

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 

 

 
 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482
 
 


 
 
Gmina Bukowina Tatrzańska realizuje projekt pn. Zachowanie dziedzictwa górali na pograniczu polsko-słowackim, współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.