BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

WYKAZ
 
miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
 
[art. 3 ust.2 pkt. 9 lit. b) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach /Dz.U.2017.1289 t.j. z dnia 2017.06.30/].
 
 
IB Odpady Sp. z o.o.
Zakład Utylizacji Odpadów
ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ 
 
PUK EMPOL Sp. z o.o.
Zakład Zagospodarowania Odpadów Tylmanowa
os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa
 
Kompostownia Kompostech Nowy Sącz
ul. Wiklinowa 4 A, 33-100 Nowy Sącz
 
Składowisko Ujków Stary,
ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
  
MIKI RECYKLING Sp. z o.o.,
ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
  


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 33348
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

NASI PRZYJACIELE

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

Aktualności

AKTY PRAWNE

Ulotki informacyjne

Harmonogramy wywozu

WZORY DOKUMENTÓW

Informacja o uzyskanych poziomach

Wykaz podmiotów nieczystości ciekłe

Wykaz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zbierających zużyty sprzęt elektryczny

Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

PUNKTY DYSTRYBUCJI WORKÓW

Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Badanie wody

Strefy ochronne ujęć wody

Informacje i komunikaty

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

 
 


 


 
 


 


 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482