BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Badanie wody

Zakopane dnia, 12 lutego 2019
 
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ZAKOPANEM
 
HK-15-434-16/2019
 
 
 

 
Zakopane dnia, 13 lutego 2018
 
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ZAKOPANEM
 
HK-434-17/2018
 
 
 

 
Zakopane dnia, 15 marca 2017
 
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ZAKOPANEM
 
HK-434-39/2017
 
 
 

 
Obowiązek wykonywania badań ciepłej wody w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej

Państwowy Inspektorat Sanitarny w Zakopanem informuje o obowiązku wykonywania badań ciepłej wody w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny (np. w prysznicach) w kierunku bakterii z rodzaju Legionella.

Obowiązek ten został określony w § 3 ust. 2 i § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Załącznik nr 5 tego rozporządzenia określa wymagania mikrobiologiczne, minimalną częstotliwość pobierania próbek wody ciepłej oraz procedury postępowania w zależności od wyników badań.

Właściciele, zarządcy oraz operatorzy instalacji wodnych w budynkach publicznych i mieszkalnych ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość wody w punktach jej czerpania.

W załączeniu ulotka informacyjna dotycząca legionellozy dla kierowników obiektów zakwaterowania turystycznego.

ECDC_Legionellozowe_zapalenie_pluc [PDF]wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 9879
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

Aktualności

AKTY PRAWNE

Ulotki informacyjne

Harmonogramy wywozu

Dokumenty

WZORY DOKUMENTÓW

Informacja o uzyskanych poziomach

Wykaz podmiotów nieczystości ciekłe

Wykaz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zbierających zużyty sprzęt elektryczny

Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

PUNKTY DYSTRYBUCJI WORKÓW

Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Badanie wody

Strefy ochronne ujęć wody

Informacje i komunikaty

Kalendarz łowiecki

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI