BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

ZARZĄDZENIE Nr 38/2018 Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Bukowina Tatrzańska, dnia 10.10.2018 r.

Znak: WG.0050.1.38.2018

 
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Bukowina Tatrzańska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
 

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
[PDF]powrót


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 229
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Organizacje pozarządowe

PROGRAM WSPÓŁPRACY

Uproszczony wzór oferty

Wzór ofert, ramowych umów i sprawozdań

Oferty NGO w trybie bezkonkursowym

Otwarte konkursy ofert

Akty prawne

Aktualności

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych


 
 

 


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI