BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania

Dz.U.2018.2055 z dnia 2018.10.26
Status: Akt obowiązujący
 
 
Na podstawie art. 19a ust. 7d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) zarządza się, co następuje:

§  1.  Określa się:
  1. uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2. uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  W przypadku zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowanego  w wyniku oferty złożonej do dnia 1 marca 2019 r., w tym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2018 r. 
 
ZAŁĄCZNIK Nr  1
 
 
ZAŁĄCZNIK Nr  2
 
 


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 5449
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Organizacje pozarządowe

PROGRAM WSPÓŁPRACY

Uproszczony wzór oferty

Wzór ofert, ramowych umów i sprawozdań

Oferty NGO w trybie bezkonkursowym

Otwarte konkursy ofert

Akty prawne

Aktualności

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI