BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Aktualności    

Unieruchomienie wodociągu publicznego Pod Grapą Białka Tatrzańska

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska

OŚ.6324.6.2019

Bukowina Tatrzańska, 22 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem Decyzją Nr 86/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r., znak: HK-93-431-133-2/2019 poinformował tutejszy Urząd Gminy, że unieruchomił wodociąg publiczny w miejscowości Białka Tatrzańska, zarządzany przez „Pod Grapą” Paweł Nowobilski, z siedzibą (34-405) Białka Tatrzańska, ul. Pod Grapą 1.

 
 
Unieruchomienie wodociągu publicznego Kaniówka I Białka Tatrzańska

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska

OŚ.6324.5.2019

Bukowina Tatrzańska, 22 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz §20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem Decyzją Nr 85/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r., znak: HK-93-431-135-2/2019 poinformował tutejszy Urząd Gminy, że unieruchomił wodociąg publiczny w miejscowości Białka Tatrzańska, zarządzany przez „Spółę Wodno-Wodociągową Kaniówka I” z siedzibą (34-405) Białka Tatrzańska, ul. Kaniówka 19.

 
 
JESIENNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH WRZESIEŃ 2019


JESIENNA ZBIÓRKA
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
WRZESIEŃ 2019 r.

9 - 11 września 2019 r.
21 i 28 września 2019 r.

 
 
Woda zdatna do picia Spółka Wodno Wodociągowa Brzegi

Bukowina Tatrzańska, dn. 26.07.2019 r.

 
 
Warunkowa przydatność wody do spożycia Rzepiska Potok Grocholów

 
 
Został znaleziony piesek!

 
Został znaleziony piesek - właściciel proszony jest o skontaktowanie się z Urzędem Gminy.
 
Kontakt
 
Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
tel. 18 20 00 870
tel. 18 20 77 202
 
 
 
Unieruchomienie wodociągu Rzepiska Potok Grocholów

Bukowina Tatrzańska, dn. 18.06.2019 r.

 
 
Unieruchomienie wodociągu Jurgów

Bukowina Tatrzańska, dn. 18.06.2019 r.

 
 
Unieruchomienie wodociągu Brzegi

Bukowina Tatrzańska, dn. 18.06.2019 r.

 
 
Uruchomienie wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki

Bukowina Tatrzańska, 10 czerwca 2019 r.
SGO.6324.1.1.2019
 
INFORMACJA
 
Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz §20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją nr 60/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. (znak: HK-91-431-99-4/2019) wygasił swoją decyzję nr 55/2019 znak: HK-91-431-99-2/2019 z dnia 30 maja 2019 r. nałożonej na Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki, w zakresie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego w Schronisku PTTK w Dolinie Roztoki, z uwagi na jej bezprzedmiotowość.
 
 
Unieruchomienie wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki

Bukowina Tatrzańska, 31 maja 2019 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz §20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem Decyzją Nr 55/2019 z dnia 30 maja 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31 maja 2019 r.), znak: HK-91-431-99-2/2019 poinformował tutejszy Urząd Gminy, że unieruchomił wodociąg lokalny, zaopatrujący w wodę Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki. Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych (za wyjątkiem spłukiwania toalet, działań PPOŻ).

 
 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH IV - V 2019


ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

9 - 11 kwietnia 2019

7 - 11 maja 2019


ODPADY POWINNY BYĆ WYSTAWIONE
DO GODZINY 7:00 RANO


 
 
Poszukujemy domu dla kotów !

Zainteresowanych przygarnięciem chociaż jednego z kociaków umieszczonych na zdjęciach prosimy o kontakt z Urzędem Gminy – Referat Środowiska i Gospodarka Odpadami, tel. 18 20 77 202 w. 55 lub 59. Kotki są wysterylizowane a kot po zabiegu kastracji.
 

 
 
ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH W DNIU 12.11.2018 r. !!!

 

INFORMACJA
– ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH W DNIU 12.11.2018 r. !!!


 

 
 
SPRZĄTANIE ŚWIATA wrzesień 2018 r. „Akcja - segregacja!”

W tym roku, podobnie jak i w zeszłym Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami wspólnie z TPN zorganizował dla uczniów szkół naszej gminy akcję sprzątania świata. Tegorocznej edycji akcji przyświecało hasło „AKCJA SEGREGACJA!”. Dlatego po zakończonym sprzątaniu w terenie, młodzież w miejscu zbiórki, w Brzegach wysłuchała prelekcji pracownika TPN o szkodliwości pozostawiania odpadów na szlakach oraz odbyła warsztaty pt. jak sprawnie i prawidłowo segregować odpady. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku.

 
 
(1-15)(16-30)(31-34) »» Ostatni
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

Aktualności

AKTY PRAWNE

Ulotki informacyjne

Harmonogramy wywozu

Dokumenty

WZORY DOKUMENTÓW

Informacja o uzyskanych poziomach

Wykaz podmiotów nieczystości ciekłe

Wykaz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zbierających zużyty sprzęt elektryczny

Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

PUNKTY DYSTRYBUCJI WORKÓW

Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Badanie wody

Strefy ochronne ujęć wody

Informacje i komunikaty

Kalendarz łowiecki

Wodociąg wiejski w Bukowinie Tatrzańskiej

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI