BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Aktualności    

Fitness - Aktywne formy spędzania czasu

Organizujemy bezpłatne zajęcia fitness

W każdy poniedziałek i środę o godzinie 20:00 - 21:00

Zajęcia będą odbywały się do 18.12.2019

Miejsce: Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej 

Projekt jest organizowany przez Stowarzyszenie Czas Na Białkę przy wsparciu Gminy Bukowina Tatrzańska 

Celem jest promowanie zdrowego trybu życia oraz promocja nowo powstałego Gminnego Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej

 
 
Informacja o wodzie zdatnej do picia - Spółka Wodno-Wodociągowa „Źródło Furca”

Bukowina Tatrzańska, 5 listopada 2019 r.

INFORMACJA

[...] Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją nr 111/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. (znak: HK-91-431-166-4/2019) wygasił swoją decyzję nr 106/2019 znak: HK-91-431-166-2/2019 z dnia 17 października 2019 r. nałożoną na Spółkę Wodno-Wodociągową „Źródło Furca” Władysław Piszczek, z siedzibą (34-405) Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 218, w zakresie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie ul. Pod Grapą, z uwagi na jej bezprzedmiotowość.
 

 
 
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Nowy Sącz, 2019-10-24
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Nowy Sącz, 2019-10-22
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: BUA.6733.1.9.2012

Bukowina Tatrzańska, dn. 28.10.2019 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
Smart Lab - możliwości dofinansowania innowacyjnych projektów

Fundacja eRBeKa oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w warsztatach, adresowanym dla przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, gmin, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych tematyką:

·         Przemysłu 4.0

·         Gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)

 
 
Kursy zawodowe w Bukowinie Tatrzańskiej

 

Kursy zawodowe

w Bukowinie Tatrzańskiej

w dniu 02.11.2019 r.
 

 
 
Informacja o wodzie zdatnej do picia FHU Juhas Czarna Góra

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska

SGO.6324.8.2019

Bukowina Tatrzańska, 25 października 2019 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz §20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją nr 109/2019 z dnia 24 października 2019 r. (znak: HK-91-431-162-3/2019) wygasił swoją decyzję nr 104/2019 znak: HK-91-431-162-2/2019 z dnia 15 października 2019 r. nałożoną na FHU „Juhas” w 34-532 Czarnej Górze, ul. Cicha 1, w zakresie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę ww. obiekt, z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: BUA.6730.23.2019

Bukowina Tatrzańska, dn. 25.10.2019 r.

zawiadamia się...

 
 
Dodatkowe środki z PFRON dla Małopolski

Województwo Małopolskie otrzyma jeszcze więcej środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę w sprawie ponownego podziału środków finansowych Funduszu na 2019 rok.  Na podstawie uchwały Województwo Małopolskie otrzyma dodatkowe 3 501 608,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 93 634 844,00 zł na 2019 rok.

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: BUA.6733.1.14.2019

Bukowina Tatrzańska, dn. 21.10.2019 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
Informacja o warunkowej przydatności wody do spożycia FHU Juhas Czarna Góra

Bukowina Tatrzańska, 18 października 2019 r.

INFORMACJA 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz §20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją nr 104/2019 z dnia 15 października 2019 r. (znak: HK-91-431-162-2/2019) stwierdził warunkową przydatności wody do spożycia przy zachowaniu dopuszczalnej wartości parametru liczby bakterii z grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu obecności Escherichia coli i enterokoków -woda z wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę FHU „Juhas”, 34-532 Czarna Góra, ul. Cicha 1, może być używana do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych po przegotowaniu przez minimum 2 minuty.

 
 
Unieruchomienie wodociągu publicznego Źródło Furca Białka Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska, 18 października 2019 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem Decyzją Nr 106/2019 z dnia 15 października 2019 r., znak: HK-91-431-166-2/2019 poinformował tutejszy Urząd Gminy, że unieruchomił wodociąg publiczny w miejscowości Białka Tatrzańska, zarządzany przez Spółkę Wodno-Wodociągową „Źródło Furca” Władysław Piszczek, z siedzibą (34-405) Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 218.

 
 
Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na nowych, korzystnych zasadach

Do 29 października br. rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, finansowanej z PROW 2014-2020. Tegoroczny nabór wniosków odbywa się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach. 

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: BUA.6733.1.15.2019

Bukowina Tatrzańska, dn. 18.10.2019 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
(1-15)(16-30)(31-45)(46-60)(61-75) »» Ostatni
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

Wybory samorządowe 2018

Aktualności

100-lecie Odzyskania Niepodległości

Położenie, Dojazd, Klimat

Miejscowości Gminy

Kalendarz imprez kulturalnych

Folder

Usługi

Pokonajmy Bariery

Gminna Ewidencja Zabytków

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu informuje, że jesienna akcja szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego odbędzie się w dniach od 28 września do 05 października 2019 r. Zostanie ona wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów i jej ręczne wyłożenie. [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI