BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

   

Sesje Rady Gminy    

VIII sesja Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w dniu 17 lipca 2019 - ZAPROSZENIE

 
 
VII sesja Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w dniu 13 czerwca 2019 - ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA


INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym informuje iż posiedzenie VII sesji w dniu 13.06.2019 r. zostało przeniesione z godziny 13.00 na godzinę 10.00 w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144.

 
 
VII sesja Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w dniu 13 czerwca 2019 - ZAPROSZENIE

 
 
VI sesja Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w dniu 16 maja 2019 - ZAPROSZENIE

 
 
(1-4)
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Skład Rady Gminy

Komisje Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Imienny wykaz głosowania Radnych

Dyżury Radnych

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI