Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańśkiej

Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej
ul. Środkowa 184 A, 34-405 Białka Tatrzańska

Dyrektor Gminnego Centrum Rekreacji i Sportu
mgr Artur Kasperek

tel. + 48 601 854 493
dyrektor@gcris.ugbt.pl

Zobacz profil na Facebook