KORONAWIRUS - Obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej

Od 16 kwietnia obowiązkowo zasłaniamy nos i usta w przestrzeni publicznej. W tym celu można używać szalika, chustki lub materiałowej maseczki, pamiętając przy tym, że maseczki wielorazowe należy regularnie prać w temperaturze minimum 60 stopni, aby zachować ich sterylność. Obowiązek nie dotyczy dzieci do ukończenia 4 roku życia oraz osób, którym uniemożliwia to stan zdrowia.

KORONAWIRUS - Obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej
KORONAWIRUS - Obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej

Obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy miejsc ogólnodostępnych, czyli jak doprecyzowano w rozporządzeniu chodzi o drogi, place, targowiska, zakłady pracy, budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu oraz obsługi pasażerów.

Nakaz zakrywania ust i nosa dotyczy również osób poruszających się samochodem, w którym przebywają osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Są jednak wyjątki! Obowiązek nie dotyczy:

  1. pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem;
  2. dziecka do ukończenia 4. roku życia;
  3. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
  4. osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

Zapis dodany do rozporządzenia Rady Ministrów będzie obowiązywał do odwołania.

Za nieprzestrzeganie obowiązków zawartych w rozporządzeniu możemy zostać pouczeni, ukarani mandatem, jednak to nie mandat powinien być motywacją do przestrzegania nowego obowiązku, a troska o bezpieczeństwo.

Stosujmy się do nowych wytycznych i bądźmy bezpieczni.

1758

Powrót