Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca uruchamiania fontann

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2020

Szanowni Państwo, w związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, jak również dynamiczną sytuacją w zakresie ogłaszania kolejnych etapów znoszenia ograniczeń oraz zbliżającą się korzystną aurą pogodową uprzejmie informuję, iż nie zaleca się uruchamiania fontann, ulicznych instalacji wodnych z wyrzucanymi na wysokość kilku metrów strumieniami wodnymi (fontanny typu „dry plaza”) lub innych tego typu obiektów z uwagi na fakt, iż aerozol wodno-powietrzny może być dodatkowym nośnikiem dla cząsteczek wirusa.

GIS_nie_zaleca_uruchamiania_fontann_2020-04-21.pdf

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca uruchamiania fontann
Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca uruchamiania fontann
1844

Powrót