Remont drogi gminnej z miejscowości Bukowina Tatrzańska - Karpęciny do miejscowości Brzegi - Skrzyżowanie.

Remont drogi gminnej nr 420031K w km 0+006 do 0+385 i w km 0+810 do 0+849 i w km 0+856 do 1+054 w miejscowości Bukowina Tatrzańska i Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska. Wartość zadania – 1 810 661,48 zł brutto, kwota dofinansowania – 555 929,00 zł.

94

Powrót