• IZW.271.1.3.2023

  Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowy drogi gminnej prowadzonej wzdłuż zachodniego brzegi potoku Czerwonka w m. Białka Tatrzańska"

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.2.2023

  Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy na potrzeby kuchni i stołówki

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.1.2023

  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wraz z obsługą gwarancji dla zadania pn.: "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska"

  Czytaj więcej