• IZW.271.1.12.2023

  Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku  SP w Bukowinie Tatrzańskiej z dopuszczeniem ofert częściowych: instalacja c.o. i kotłownia, ocieplenie, stolarka, oświetlenie, instalacja PV

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.11.2023

  Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Białce Tatrzańskiej z dopuszczeniem ofert częściowych: instalacja c.o. i kotłownia, ocieplenie, stolarka, oświetlenie, instalacja PV

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.10.2023

  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: "Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu"

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.8.2023

  Dostawa sprzętu  komputerowego i oprogramowania w podziale na części w ramach projektu: "Cyfrowa Gmina"

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.9.2023

  Dostawa sprzętu komputerowego oraz  wyposażenia w podziale na części w ramach projektu: "Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu"

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.7.2023

  Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w  Białce Tatrzańskiej

   

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.6.2023

  Remont  nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.5.2023

  Obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.4.2023

  Remont drogi gminnej 420031K w km od 2+653 do km 4+363, w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska

   

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.3.2023

  Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowy drogi gminnej prowadzonej wzdłuż zachodniego brzegi potoku Czerwonka w m. Białka Tatrzańska"

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.2.2023

  Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy na potrzeby kuchni i stołówki

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.1.2023

  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wraz z obsługą gwarancji dla zadania pn.: "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska"

  Czytaj więcej