IZW.271.1.1.2023

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wraz z obsługą gwarancji dla zadania pn.: "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska"

486

Powrót