• Remont drogi gminnej K420043 Trybsz - Czarna Góra w km 1+914,0 - 3+372,5 (z wyłączeniem...

  "Remont drogi gminnej K420043 Trybsz - Czarna Góra w km 1+914,0 - 3+372,5 (z wyłączeniem odcinka w km 2+000,0 - 2+200,0) w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Fudnuszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych. W ramach zadania zrealizowane będą: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, remont jezdni, wymiana zniszczonych krawężników i uszkodzonej nawierzchni chodników oraz poboczy z prefabrykatów betonowych, pobocza gruntowe, umocnienie powierzchnie skarp, rowów i ścieków, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne, oświetlenie uliczne. Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 782 458,00 zł. Wartość całej inwestycji to: 2 248 084,84 zł brutto. Zadanie zrealizowane i odebrane.

  Czytaj więcej
 • Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów w km 1+054 2+653 w...

  "Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów w km 1+054 2+653 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Fudnuszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych. Wartość całej inwestycji wynosi 1 696 982,80 zł brutto. Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 803 560,00 zł. Zadanie zrealizowane i odebrane.

  Czytaj więcej
 • Budowa drogi gminnej w km 0+003,35 - 0+164,23 wraz z budową mostu w miejscowości Leśnica -...

  "Budowa drogi gminnej w km 0+003,35 - 0+164,23 wraz z budową mostu w miejscowości Leśnica - Groń (Muchówka), Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Fudnuszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła: 643 846,00 zł brutto. W ramach zadania wykonano: roboty przygotowawcze, roboty mostowe, budowę drogi wewnętrznej wraz z dojazdami, zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie sieci energetycznej, przebudowę sieci teletechnicznej, roboty wykończeniowe i towarzyszące, przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż potoku oraz przebudowę ogrodzeń. Wartość całej inwestycji 1 762 376,22 zł brutto.

  Czytaj więcej
 • Remont drogi gminnej nr 420031K w km 0+006 do 0+385 i w km 0+810 do 0+849 i w km 0+856 do 1+054 w...

  "Remont drogi gminnej nr 420031K w km 0+006 do 0+385 i w km 0+810 do 0+849 i w km 0+856 do 1+054 w miejscowości Bukowina Tatrzańska i Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Fudnuszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych. Na każdym z wymienionych odcinków zrealizowano następujące roboty: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, remont jezdni, pobocza, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz remont rowów. Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła: 555 929,00 zł. Wartość całej inwestycji to 1 810 661,48 zł brutto.

  Czytaj więcej