BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Aktualności    

Spis zwierząt przebywających w siedzibie stada

SZANOWNY ROLNIKU

PAMIĘTAJ!


Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

 
 
LGD Spisz - Podhale - Wyniki oceny wniosków o przyznanie pomocy

Rada LGD Spisz – Podhale dokonała w dniu 23.11.2017 oceny operacji, które zostały złożone w ramach naboru wniosków nr 6/2017 Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju i/lub wykorzystujących lokalne zasoby w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, trwającego od 17 października 201 7 do 30 października 2017 do godz. 14:30. - wyniki są dostępne w poniższym linku: http://spisz.org/node/737

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.45.2017

Bukowina Tatrzańska, dn. 17.11.2017 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
Konferencja Global Clean Air Summit

ZAPROSZENIE
 
Województwo Małopolskie, podobnie jak inne regiony w Polsce i Europie, zmaga się z  poważnym problemem w zakresie jakości powietrza. Ponad 98% mieszkańców Małopolski oddycha powietrzem bogatym w rakotwórcze substancje. Konieczne są zdecydowane i konkretne działania, mające na celu zmianę sytuacji. Dlatego też Województwo Małopolskie, wspólnie z wiodącymi organizacjami na rzecz czystego powietrza w Polsce – Polskim Alarmem Smogowym oraz Smogathonem ma zaszczyt zaprosić wszystkie osoby zaangażowane w walkę o lepszą jakość powietrza do uczestnictwa w konferencji pn.: Global Clean Air Summit – największym antysmogowym wydarzeniu w Europie Środkowo-Wschodniej, która odbędzie się w Krakowie, w dniu 27 listopada 2017r. w Centrum Kongresowym ICE (ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków). Program konferencji oraz pozostałe szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: www.globalcleanairsummit.com/pl/.
 
 
Otwarte i bezpłatne szkolenie "Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych"

Krajowa Administracja Skarbowa
Urząd Skarbowy w Zakopanem
1227-SEW.4020.141.2017
 
ZAPROSZENIE
 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem serdecznie zaprasza podatników do wzięcia udziału w otwartym i bezpłatnym szkoleniu, które przeprowadzą pracownicy tutejszego Urzędu:
 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.44.2017

Bukowina Tatrzańska, dn. 06.11.2017 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
Powiatowe Obchody Święta Niepodległości 2017

Starosta Tatrzański oraz Wójt Gminy Biały Dunajec serdecznie zapraszają na POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI w Gminie Biały Dunajec, w dniach 10-11 listopada 2017 r.

 
 
Rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, ulotka dla hodowcy

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU
 
W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące
ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do
gospodarstwa, w szczególności:
 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.43.2017

Bukowina Tatrzańska, dn. 31.10.2017 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.42.2017

Bukowina Tatrzańska, dn. 31.10.2017 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
Warsztaty lokalne pod hasłem „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?”

Małopolski Plan Działania dla rozwoju innowacji na terenach wiejskich - warsztataty lokalne pod hasłem  „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?”

Odbędą się kolejno w powiatach: myślenickim (6.11), wielickim (7.11), tatrzańskim (9.11), chrzanowskim (10.11), nowotarskim (13.11) i limanowskim (16.11)

 
 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA - ZAWIADOMIENIE

2017/10/30

 
 
ZAWIADOMIENIE
 

 
 
Otwarte i bezpłatne szkolenia dotyczące JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO

ZAPROSZENIE
 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem serdecznie zaprasza podatników będących mikroprzedsiębiorcami do wzięcia udziału w otwartych i bezpłatnych szkoleniach, które przeprowadzą pracownicy tutejszego Urzędu w zkresie zagadnień dotyczących JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO. Szkolenia odbędą się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Zakopanem przy ul. Szymony 14 (Sala Konferencyjna - III piętro, pokój 302) wg poniższego harmonogramu:
 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.45.2017

Bukowina Tatrzańska, dn. 24.10.2017 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 
 
Pierwszy «« (31-45)(46-60)(61-75)(76-90)(91-105) »» Ostatni
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

Aktualności

Położenie, Dojazd, Klimat

Miejscowości Gminy

Kalendarz imprez kulturalnych

Folder

Usługi

Pokonajmy Bariery

Gminna Ewidencja Zabytków

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

NASI PRZYJACIELE

GOSPODARKA ODPADAMI

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 
 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482
 
 


 
 
Gmina Bukowina Tatrzańska realizuje projekt pn. Zachowanie dziedzictwa górali na pograniczu polsko-słowackim, współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.