BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska zawiadamia, że Rada Gminy w dniu 8 września podjęła uchwały (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 13 września 2017 r. poz. 5785, poz. 5784, poz. 5783):

  1. Nr XLII/306/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
  2. Nr XLII/307/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  3. Nr XLII/308/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno--wypoczynkowe

Zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określającą wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)


powrót


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 201
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

Aktualności

Położenie, Dojazd, Klimat

Miejscowości Gminy

Kalendarz imprez kulturalnych

Folder

Usługi

Pokonajmy Bariery

Gminna Ewidencja Zabytków

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

NASI PRZYJACIELE

SEKRETY ZBÓJNIKÓW

GOSPODARKA ODPADAMI


 

URZĄD GMINY

 
   
   

 
Gmina Bukowina Tatrzańska przystępuje do gazyfikacji miejscowości. Prosimy o wypełnienie ankiety która posłuży zbadaniu zainteresowania wśród mieszkańców zmianą sposobu ogrzewania budynków na gazowe [więcej...]
 
 


 


 
 


 


 
 

 
 

 
 

 

Konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich
termin dyżuru: (wtorek)
20 lutego 2018 roku
godz. 09.00 - 11.30

 

 
 

 
 


 
 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482
 
 


 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.