BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       
Dane firmy:
Nazwa firmy / Imię i nazwisko*
Miejscowość*
Telefon*
Ulica
Nr domu
E-mail
Strona www
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Komisje Rady Gminy

Sołtysi

Szkoły

Dokumenty

Przetargi

Aktualności

GOSPODARKA ODPADAMI

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PROGRAM WYMIANY KOTŁÓW

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka


 
 


 

 
INFORMACJA
DLA HODOWCÓW DROBIU
 
 


 


 
 


 


 
 


 
 
 
 
 
 

 


 
TAXI
 


 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.