BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

PROGRAM WYMIANY KOTŁÓW

 

Bukowina Tatrzańska, 26 kwietnia 2017 r.
 

Osoby zainteresowane wymianą kotłów mogą składać ankiety do Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska - w razie nowych naborów zostaną poinformowane o zasadach programu.
 

Równocześnie przypominamy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w indywidualnych źródłach ciepła i obowiązku dbałości o właściwą jakość powietrza. "Nie truj Siebie i innych". 

 

 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska
tel.: 18 20 00 870, fax.: 18 20 00 879, e-mail: gmina@ugbukowinatatrzanska.pl
 

 
 
Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych [więcej...]
 wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 6234
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Komisje Rady Gminy

Sołtysi

Szkoły

Dokumenty

Przetargi

Aktualności

GOSPODARKA ODPADAMI

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PROGRAM WYMIANY KOTŁÓW

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY


 
 

 
 

 
 


 


 
 


 


 
 


 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


 
TAXI
 


 
 

width=
 


 


 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bukowina Tatrzańska”.