BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Harmonogramy wywozu    

Harmonogram zbiórki odpadów 2018 - EMPOL

 
 
Harmonogram zbiórki odpadów 2018 - IB

 
 
Spółka IB Odpady - istnieje możliwość odbioru śmieciarką frakcji selektywnie zbieranej w workach z zabudowy zamieszkałej

W związku z łączącą nas umową pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Bukowiny Tatrzańskiej" oraz w nawiązaniu do prowadzonych spotkań dotyczących realizowanej usługi, Wykonawca - Spółka IB Odpady uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość odbioru frakcji selektywnie zbieranej w workach z zabudowy zamieszkałej śmieciarką bez zagrożenia uszkodzenia worków i wymieszania poszczególnych frakcji.

 
 
Harmonogram zbiórki odpadów 2017 - EMPOL

 
 
Harmonogram zbiórki odpadów 2017 - IB

 
 
Harmonogram zbiórki odpadów 2016 - EMPOL

 
 
Harmonogram zbiórki odpadów 2016 - IB

 
 
Harmonogram zbiórki odpadów 2015 - EMPOL

 
 
Harmonogram zbiórki odpadów 2015 - IB

 
 
Dodatkowa zbiórka odpadów zmieszanych w miejscowościach Bukowina Tatrzańska i Białka Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska 27 czerwca 2014r.
 

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje,

że w miesiącach lipiec, sierpień oraz do połowy września prowadzona będzie dodatkowa zbiórka odpadów zmieszanych w miejscowościach Bukowina Tatrzańska i Białka Tatrzańska.

 
 Dodatkowy odbiór odpadów realizowany przez firmę EMPOL Sp. z o.o na terenie miejscowości Białka Tatrzańska w miesiącach styczeń-luty-marzec - prowadzony w tygodniach zbiórki odpadów segregowanych – będzie we wtorek, tj.

styczeń – 14, 28;      luty – 11, 25;       marzec – 11, 25.

 
 


Dodatkowy odbiór odpadów realizowany przez firmę IB Sp. z o.o na terenie miejscowości Bukowina Tatrzańska w miesiącach styczeń-luty-marzec - prowadzony w tygodniach zbiórki odpadów segregowanych – będzie w czwartek, tj.
 
styczeń – 16, 30;    luty – 13, 27;    marzec – 13, 27.
 
 
Harmonogram zbiórki odpadów 2014

 
 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Bukowina Tatrzańska - firma IB Sp. z o.o. 08-12 / 2013

 
 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Bukowina Tatrzańska - firma "EMPOL" Sp. z o.o. 08-12 / 2013

 
 
(1-15)
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

NASI PRZYJACIELE

GOSPODARKA ODPADAMI

Aktualności

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ulotki informacyjne

Nowy wzór deklaracji

Program ograniczenia niskiej emisji

Harmonogramy wywozu

Ceny dzierżawy pojemników

Informacja o uzyskanych poziomach

Wykaz podmiotów nieczystości ciekłe

Wykaz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zbierających zużyty sprzęt elektryczny

Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

PUNKTY DYSTRYBUCJI WORKÓW

Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Badanie wody

Strefy ochronne ujęć wody

Informacje i komunikaty

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482
 
 


 
 
Gmina Bukowina Tatrzańska realizuje projekt pn. "Zachowanie dziedzictwa Górali na pograniczu polsko-słowackim", współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.