BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Przetargi    

Przetarg nieograniczony
19 Września 2018 13:44

Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w sezonach 2018/2019 i 2019/2020
1. Ogłoszenie o zamówieniu
 
 
Ogłoszenie o wyniku
11 Września 2018 08:29

Remont drogi gminnej nr K 420035, ul. Gołowa w m. Bukowina Tatrzańska, na odcinku 159 m.
 
 
Przetarg nieograniczony
10 Września 2018 16:26

Obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
1. Ogłoszenie o zamówieniu
 
 
Przetarg nieograniczony
17 Sierpnia 2018 12:19

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Informacja z otwarcia ofert
3. Ogłoszenie o wyniku
 
 
 
Przetarg nieograniczony
9 Sierpnia 2018 15:54

Dowożenie dzieci z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska do szkół w roku szkolnym 2018/2019
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Informacja z otwarcia ofert
3.Ogłoszenie o wyniku
 
 
 
Ogłoszenie o wyniku
7 Sierpnia 2018 09:07

Remont odcinka drogi gminnej nr K420041 Czarna Góra- Rzepiska w m. Rzepiska na odcinku 570 m20041 Czarna Góra Rzepiska w m. Rzepiska na odcinku 570 m
 
 
Przetarg nieograniczony
27 Lipca 2018 10:27

Remont przyszkolnego boiska sportowego w Leśnicy, polegający na wymianie nawierzchni asfaltowej na bezpieczna (poliuretanową)  w ramach programu „Małopolskie boiska”.
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2.  UWAGA, w dniu 08.08.2018 dodano odpowiedzi na pytania + modyfikacja treści SIWZ.
3. Informacja z otwarcia ofert.
4. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Ogłoszenie o wyniku
18 Lipca 2018 11:33

Dostawa oleju opałowego do budynków Gminy Bukowina Tatrzańska

 
 
Informacja z otwarcia ofert
17 Lipca 2018 11:25

Remont odcinka drogi gminnej nr K420041 Czarna Góra Rzepiska w m. Rzepiska na odcinku 570 m
 
 
Ogłoszenie o wyniku
10 Lipca 2018 09:40

Wykonanie odcinka kanalizacji w Czarnej Górze przy ul Sołtystwo do budynków mieszkalnych na dz. ewid: 6491/1,  6491/2, Obręb 0304 -Czarna Góra
 
 
Informacja z otwarcia ofert
9 Lipca 2018 11:42

Dostawa oleju opałowego do budynków Gminy Bukowina Tatrzańska
UWAGA Sprostowanie omyłki
 
 
Przetarg nieograniczony
6 Lipca 2018 13:48

"Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 49 Nowy Targ – Jurgów w miejscowości Groń"

Ogłoszenie o wyniku
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o zamówieniu.
 
 
Przetarg nieograniczony
4 Lipca 2018 15:12

Remont przyszkolnego boiska sportowego w Leśnicy, polegający na wymianie nawierzchni asfaltowej na bezpieczna (poliuretanową) w ramach programu „Małopolskie boiska
5. Informacja o unieważnieniu postępowania
4. Informacja z otwarcia ofert z 19.07.2018
Modyfikacja SIWZ z dnia 10.07.2018 r.
Ogłoszenie o zamówieniu.

Pytania do postępowania i odpowiedzi
 
 
Przetarg nieograniczony
29 Czerwca 2018 09:55

"Remont odcinka drogi gminnej nr K420041 Czarna Góra Rzepiska w m. Rzepiska na odcinku 570 m"
 
 
Informacja z otwarcia ofert
26 Czerwca 2018 11:07

Wykonanie odcinka kanalizacji w Czarnej Górze przy ul Sołtystwo do budynków mieszkalnych na dz. ewid: 6491/1,  6491/2, Obręb 0304 -Czarna Góra
 
 
Archiwum
(1-15)(16-30)(31-45)(46-60)(61-75) »» Ostatni
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Komisje Rady Gminy

Sołtysi

Szkoły

Dokumenty

Przetargi

Aktualności

GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI
 
Za treści odpowiada: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482
 
 


 
 
Gmina Bukowina Tatrzańska realizuje projekt pn. "Zachowanie dziedzictwa Górali na pograniczu polsko-słowackim", współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.