BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

DOKUMENTY

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [PDF]

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozpoczęła się przygotowana przez Ministerstwo Środowiska tzw. rewolucja śmieciowa, czyli nowy sposób zarządzania odpadami komunalnymi, w którym to gminy odpowiadają za odbiór odpadów komunalnych, we współpracy z wyłonionymi w przetargach firmami wywożącymi odpady. Nowy sposób na śmieci komunalne to metoda, która sprawdziła się z powodzeniem w większości krajów europejskich. Ten nowy sposób działa tak: gmina zapewnia odbieranie i właściwe, ekologicznie bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwość selektywnego zbierania odpadów poprzez np. ustawianie odpowiednich pojemników. Odbierać odpady od mieszkańców będzie wyłoniona w drodze przetargu firma. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy płacą jedną podstawową stawkę, dzięki czemu nikomu nie powinno się chcieć wyrzucać śmieci do lasu. Wyjątek stanowią osoby segregujące śmieci - ekologiczni zapłacą mniej - zgodnie z wymogami ustawy! Co oznacza to dla przeciętnego mieszkańca? [Więcej...]

  • Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [PDF]
  • Nowe obowiązki Gmin [PDF]
  • Obowiązki Rady Gmin [PDF]
  • Obowiązki właścicieli nieruchomości [PDF]
  • Opłaty [PDF]
  • Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi [PDF]
  • Kary dla Gmin [PDF]
  • Kary dla odbierających odpady [PDF]

* * *
 


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 63032
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Dokumenty

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 
 

 


 


 
 


 


 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI