Na czym polega kwarantanna, kogo może dotyczyć i jak powinna przebiegać?

Każda osoba, która miała styczność z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem – zostaje objęta kwarantanną domową. Kwarantanna to środek zapobiegawczy, który ma na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa. Polega ona na czasowym odizolowaniu osoby, która może być nosicielem choroby zakaźnej oraz wszystkich osób, które miały z nią kontakt. Jest to swego rodzaju izolacja o charakterze profilaktycznym i może dotyczyć osób, u których nie pojawiły się jeszcze żadne niepokojące objawy. Dzięki zastosowaniu takiego środka – możliwe jest monitorowanie stanu zdrowia osób potencjalnie zakażonych.

KWARANTANNA
KWARANTANNA

Kto może zostać objęty kwarantanną domową?

Kwarantanna domowa może obowiązywać w konkretnych przypadkach. Dotyczy ona osób, które:

  • w ciągu ostatnich 14 dni wróciły z zagranicy i zaobserwowały u siebie objawy takie jak kaszel, gorączka, duszności;
  • wróciły do Polski po 15 marca – takie osoby są zobowiązane do poddania się 14-to dniowej kwarantannie;
  • miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobami u których podejrzewa się lub potwierdzono zakażenie koronawirusem COVID-19;

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (zgodnie z powyższymi przesłankami) należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

  • jeśli nie mamy objawów – skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną; zostaniemy zakwalifikowani do jednej z grup ryzyka z zaleceniem do kwarantanny domowej lub samokontroli stanu zdrowia przez 14 dni;
  • jeśli mamy objawy (kaszel, gorączka i duszności) – w tej sytuacji konieczne jest poddanie się kontroli medycznej w placówce zajmującej się leczeniem i diagnostyką chorób zakaźnych.

Czas trwania kwarantanny domowej wynosi 14 dni. W tym czasie należy ograniczyć wychodzenie z domu, unikać kontaktów z innymi osobami, również rodziną. Należy unikać przebywania w miejscach publicznych oraz w skupiskach ludzi. W przypadku, kiedy mamy kontakt z innymi ludźmi powinna zostać zachowana odległość 1 metra.

Niezwykle ważne w tym okresie jest częste mycie rąk wodą z mydłem, dezynfekowanie powierzchni oraz częste wietrzenie mieszkania.

Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem:

tel.: (+48) 18 20 686 97

tel. alarmowy: (0) 503 - 677 – 313

e-mail: zakopane@psse.malopolska.pl

492

Powrót