Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska - Telefony kontaktowe

Nr pokoju

Dział

Wew.

Tel. bezpośredni

04 / 06

Informatyk

Inspektor Ochrony Danych

40

68

------------

5

Dziennik podawczy

31

18 20 77 202

6

Kasa

41

18 20 00 887

7

Budownictwo Urbanistyka Architektura

45

18 20 00 872

8

Sekretariat

30

18 20 00 870

18 20 00 880

9

Wójt Gminy

32

------------

11

Sekretarz Gminy

33

------------

12

Inwestycje Zamówienia Wnioski - Kierownik

42

18 20 00 876

14

Inwestycje Zamówienia Wnioski

36

18 20 00 881

15

Budownictwo Urbanistyka Architektura

69

-------------

16

Drogi publiczne / Obrona cywilna

Promocja gminy / Organizacje pozarządowe

35

18 20 00 877

17

OPS – Kierownik

39

18 20 77 110

18

OPS

39

18 20 77 110

19

OPS – świadczenia

72

------------

20

OPS – księgowość

39

18 20 77 110

21

OPS – świadczenia

71

------------

22

Zastępca Wójta Gminy

54

------------

26

Geodezja

53

------------

27

Gospodarka odpadami

59

------------

30

Ochrona Środowiska

55

------------

31

Ewidencja ludności, dowody osobiste

46

18 20 00 875

32

Rada Gminy,

Rolnictwo leśnictwo, Ochrona zdrowia, GKA

47

18 20 00 885

34

Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik

43

18 20 00 884

35

Skarbnik Gminy

48

18 20 00 871

36

Księgowość budżetowa

34

18 20 00 873

38

Podatki i opłaty lokalne

51

18 20 00 874

39

Ewidencja działalności gospodarczej

38

18 20 00 882

40

Ekodoradca

Płace

57

18 20 00 883

43, 44

Gminny Zespół Oświatowy

37, 49

18 20 77 019

18 20 00 835

18 20 00 836

49

Gminny Zespół Oświatowy

56

------------

52

Radca prawny

44

18 20 00 878

40475