Biblioteki Publiczne w Gminie Bukowina Tatrzańska

Na terenie gminy Bukowina Tatrzańska funkcjonuje 5 bibliotek: Gminna Biblioteka Publiczna im. Michaliny Ćwiżewiczowej  w Bukowinie Tatrzańskiej oraz jej cztery filie: w Białce Tatrzańskiej, Czarnej Górze, Jurgowie oraz Leśnicy.

Do podstawowych zadań bibliotek należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

Jako instytucja publiczna biblioteki są dostępne dla wszystkich mieszkańców niezależnie od ich statusu społecznego i wykształcenia. Każdy mieszkaniec ma prawo korzystania z wszystkich zasobów i usług biblioteki. O zasięgu ich oddziaływania i spełnionej roli świadczy fakt, że corocznie wzrasta ilość mieszkańców korzystających z usług bibliotecznych. Wskaźnik aktywności czytelników jest dosyć wysoki. Analiza struktury wypożyczeń wskazuje, że biblioteki mają księgozbiór efektywnie wykorzystywany przez czytelników. Wciąż jednak istnieje potrzeba systematycznego uzupełniania zbiorów bibliotek dostosowanych do potrzeb użytkowników, a także doskonalenie form obsługi, działalności informacyjnej poprzez automatyzację i komputeryzację.

Gminna Biblioteka podejmuje we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami działania wspierające samorozwój mieszkańców oraz aktywne uczestnictwo w kulturze i rozrywce.

Organizowane są różne imprezy upowszechniające czytelnictwo, które służą propagowaniu książek, rozwijaniu zainteresowań dzieci różnymi dziedzinami wiedzy oraz różnymi formami aktywnego działania. Na uznanie zasługują lekcje biblioteczne oraz konkursy literackie i plastyczne, spotkania czytelnicze.

Osiągnięciem biblioteki na przestrzeni lat jest automatyzacja procesów bibliotecznych, efektem czego czytelnicy mają dostęp do bazy danych biblioteki online.

www.bibliotekabukowina.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowinie Tatrzańskiej wznawia po przerwie swoją działalność, ze względów bezpieczeństwa w ograniczonym zakresie. Zasady korzystania z usług biblioteki: https://ugbukowinatatrzanska.pl/mieszkaniec/aktualnosci/778.html

Adresy i godziny otwarcia bibliotek:

Bukowina Tatrzańska - ul. Kościuszki 36
Poniedziałek - Piątek  9:00 - 15:30
Tel. 18 20 776 94

Białka Tatrzańska – ul. Środkowa 179 (koło poczty)
Poniedziałek – Piątek  9:00 - 13:00
Tel. 18 26 545 83

Czarna Góra – ul. Nadwodnia 117
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek 11:00 – 16:00
Środa 13:00-18:00
Tel. 517 627 339

Leśnica – ul. Polna 44 (budynek szkoły)
Poniedziałek - Piątek  9:00 - 13:00
Tel. 18 26 567 69

Jurgów – ul. Jurgów 187
Tymczasowo zamknięte
Tel. 18 20 160 84

 

2816

Powrót