Biblioteki Publiczne w Gminie Bukowina Tatrzańska

Na terenie gminy Bukowina Tatrzańska funkcjonuje 5 bibliotek: Gminna Biblioteka Publiczna im. Michaliny Ćwiżewiczowej  w Bukowinie Tatrzańskiej oraz jej cztery filie: w Białce Tatrzańskiej, Czarnej Górze, Jurgowie oraz Leśnicy.

Do podstawowych zadań bibliotek należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

Jako instytucja publiczna biblioteki są dostępne dla wszystkich mieszkańców niezależnie od ich statusu społecznego i wykształcenia. Każdy mieszkaniec ma prawo korzystania z wszystkich zasobów i usług biblioteki. O zasięgu ich oddziaływania i spełnionej roli świadczy fakt, że corocznie wzrasta ilość mieszkańców korzystających z usług bibliotecznych. Wskaźnik aktywności czytelników jest dosyć wysoki. Analiza struktury wypożyczeń wskazuje, że biblioteki mają księgozbiór efektywnie wykorzystywany przez czytelników. Wciąż jednak istnieje potrzeba systematycznego uzupełniania zbiorów bibliotek dostosowanych do potrzeb użytkowników, a także doskonalenie form obsługi, działalności informacyjnej poprzez automatyzację i komputeryzację.

Gminna Biblioteka podejmuje we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami działania wspierające samorozwój mieszkańców oraz aktywne uczestnictwo w kulturze i rozrywce.

Organizowane są różne imprezy upowszechniające czytelnictwo, które służą propagowaniu książek, rozwijaniu zainteresowań dzieci różnymi dziedzinami wiedzy oraz różnymi formami aktywnego działania. Na uznanie zasługują lekcje biblioteczne oraz konkursy literackie i plastyczne, spotkania czytelnicze.

Osiągnięciem biblioteki na przestrzeni lat jest automatyzacja procesów bibliotecznych, efektem czego czytelnicy mają dostęp do bazy danych biblioteki online.

www.bibliotekabukowina.pl

Adresy i godziny otwarcia bibliotek:

 

Bukowina Tatrzańska- ul. Kościuszki 36

Poniedziałek-czwartek 10:00-18:00

Piątek 10:00-16:00

Tel. 18 20 776 94

 

Białka Tatrzańska – ul. Środkowa 179

Poniedziałek – Piątek 9:00 -17:00

Tel. 18 26 545 83

 

Czarna Góra – ul. Nadwodnia 117

Poniedziałek, wtorek, czwartek 11:00 – 16:00

Środa 13:00-18:00

Tel. 517 627 339