Uzyskaj pomoc

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej mogą skorzystać z aplikacji tłumacza języka migowego. Informacja w sekretariacie (1 piętro).

2914