Struktura urzędu

Wójt Gminy (WG)

Radca Prawny (RP)

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN)

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator Systemów Informatycznych (ASI) Stanowisko Obsługi Informatycznej (OI)

Audytor Wewnętrzny (AW)

Zastępca Wójta (ZW)

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

 

Skarbnik Gminy (SK)

Sekretarz Gminy (SG)

Referat OchronyŚrodowiska (OŚ)

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste (EL)

Referat Budownictwa,Urbanistyki i Architektury (BUA)

Referat KsięgowościBudżetowej (KB)

Referat Inwestycji,Zamówień i Wniosków (IZW)

Drogi Publiczne (DP)

 

Gospodarka Nieruchomościami (GN)

Referat Podatków i Opłat (PO)

Rada Gminy (RG)

Drogi Wewnętrzne (DW)

 

Kadry (KA)

Gospodarka Odpadami (GO)

Sekretariat Urzędu (SE)

Rolnictwo i Leśnictwo (RL)

 

 

 

Dziennik Podawczy (DZP)

Ochrona Zdrowia (OZ)

 

 

 

Ewidencja Działalności Gospodarczej (ED)

Promocja Gminy, Kultura i Sport (PG)

 

 

 

Obrona Cywilna, Obronność i Zarządzanie Kryzysowe (OC)

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi (OP)

 

 

 

Wojskowość (WO)

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PA)

 

 

 

Imprezy Masowe (IM)

 

 

 

 

Pracownicy Obsługi (OU)

7919