Nazwa Organizacji

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka z Gminy Bukowina Tatrzańska

ul. Kościuszki 87

34-530 Bukowina Tatrzańska

E-mail: przewozykonne@wp.pl

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej

ul. Kościuszki 87

34-530 Bukowina Tatrzańska

E-mail: stowarzyszenie.bukowina@gmial.com

Stowarzyszenie Twórców Ludowych - Oddział Nowosądecki

ul. Kościuszki 97

34-530 Bukowina Tatrzańska

Stowarzyszenie Trzeźwości Klub "Sursum Corda" w Bukowinie Tatrzańskiej

ul. Długa 10

34-530 Bukowina Tatrzańska

E-mail: sursumcorda2005@wp.pl

Stowarzyszenie HopSaSa

ul. Wierch Olczański 9

34-530 Bukowina Tatrzańska

Stowarzyszenie "Czas Na Białkę"

ul. Środkowa 183

34-405 Białka Tatrzańska

it.bialkatatrzanska@gmail.com

Kulturalne Stowarzyszenie Romów Podhalańskich "Kałe-Bała"

ul. Kamieniec 18

34-532 Czarna Góra

Stowarzyszenie Romów Podhalańskich

ul. Kamieniec 15

34-532 Czarna Góra

Stowarzyszenie Czarna Góra24

ul. Nadwodnia 86

34-532 Czarna Góra

E-mail: kontakt@czarnagora24.pl

Stowarzyszenie Stara Fara

Jurgów 1

34-532 Jurgów  

Stowarzyszenie „Ski – Plus” w Jurgowie

Jurgów 55

34-532 Jurgów

Stowarzyszenie Właścicieli i Współwłaścicieli Wywłaszczonych Hal i Polan w Tatrach

ul. Głodówka 1

34-532 Brzegi

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Brzegach

ul. Kucówka 1

34-532 Brzegi

Stowarzyszenie Aktywna Leśnica – Groń

ul. Szkolna 44

34-406 Leśnica

E-mail: aktywnalesnicagron@gmail.com

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Bryjowianki”

ul. Potok Bryjów 70

34-532 Rzepiska

Ochotnicza Straż Pożarna Czarna Góra

ul. Nadwodnia 139

34-532 Czarna Góra

Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowinie Tatrzańskiej

ul. Kościuszki 44

34-530 Bukowina Tatrzańska

Ochotnicza Straż Pożarna w Białce Tatrzańskiej

ul. Środkowa 164

34-405 Białka Tatrzańska

Ochotnicza Straż Pożarna w Leśnicy-Groniu

ul. Wspólna 11

34-406 Leśnica

Ochotnicza Straż Pożarna Czarna Góra-Zagóra

ul. Zagóra 80

34-532 Czarna Góra

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepiskach 1

ul. Potok Bryjów 71

34-532 Rzepiska

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepiskach II

ul. Potok Grocholów

34-532 Rzepiska

Ochotnicza Straż Pożarna w Jurgowie

34-532 Jurgów

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzegach

ul. Halna 140a

34-532 Brzegi

2553