Geodezja - Nieruchomości

  • PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI
  • ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
  • NAZEWNICTWO ULIC I NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Podział nieruchomości na podstawie art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub przepisy odrębne oraz podział nieruchomości rolnej na działki mniejsze niż 0,3000 ha

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości art 93.pdf

Podział nieruchomości na podstawie art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niezależnie od ustaleń planu miejscowego lub niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości art 95.pdf

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości.

 

ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Rozgraniczenia nieruchomości w trybie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.pdf

 

NAZEWNICTWO ULIC I NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI

Ustalanie numerów porządkowych i wydawanie zawiadomień o tych ustaleniach.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku.pdf

Wydawanie zaświadczeń dotyczących numerów porządkowych ujawnionych w ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.pdf

7293